Dallas Airport Starwood Hotel

Dự án Khách sạn

Dự án Khách sạn Dallas Airport Starwood sẽ tọa lạc gần kề trực tiếp với hai khu vực tạo ra nhu cầu chính ‐ Phi trường Dallas Love Field và Khu Dallas Medical District. Là dự án EB-5 được sự hỗ trợ và tin tưởng của chính quyền thành phố Dallas.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tóm tắt dự án Khách sạn Dallas Airport Starwood

Tóm tắt dự án Khách sạn Dallas Airport Starwood

Aloft và Element đều là những thương hiệu của Tập đoàn khách sạn Starwood. Starwood là một trong nhữ ng công ty chuyên về khách sạn lớn nhất trên thế giới và có một trong số chương trình khách hàng thiết lớn mạnh nhất trong ngành cũng như dịch vụ đặt phòng tập trung vô cùng hiệu quả. Starwood cho thấy niềm tin vào dự án bằng cách cam kết cung cấp trên 1 triệu USD tiền tài trợ cho dự án.

Lợi ích đồng hành với người cho vay vốn cao
Công ty bảo hiểm quốc gia Mỹ (ANICO), người cho vay cao cấp, cũng sẽ đầu tư 4,1 triệu USD vào dự án.

THÔNG TIN TƯ DỰ ÁN

Kế hoạch kinh doanh khách sạn Civitas

Đây là dự án khách sạn EB‐5 thứ ba được tài trợ bởi Civitas. Kế hoạch kinh doanh cho dự án này tương tự với kế hoạch kinh doanh khách sạn trước đây của chúng tôi đã được phê duyệt bởi USCIS.
Civitas Development có kinh nghiệm với các dự án phát triển và trùng tu khách sạn trị giá trên 400 triệu USD. Alantic Hotels hiện đang sở hữu và hoạt động 5 khách sạn ở khu vực Dallas và đã phát triển các dự án khách sạn mới trị giá trên 75 triệu USD.
Civitas đạt 100% thành công trên tất cả đơn thỉnh cầu I-526 với 668 Nhà đầu tư, 438 Đơn I‐526 được duyệt và 16 Dự án.
Civitas đã tạo dựng quan hệ đối tác công‐tư độc quyền với một số thành phố của tiểu bang Texas. Civitas là công ty quản lý đầu tư duy nhất ở Hoa Kỳ tham gia quản lý nhiều trung tâm khu vực EB‐5 chính thức của chính quyền/thành phố.
Quỹ Civitas số 22 (“Quỹ“), một quỹ đầu tư EB‐5 chính thức tài trợ bởi Trung tâm khu vực thành phố Dallas (“CDRC“), sẽ cho chủ đầu tư vay 12,5 triệu USD để tài trợ một phần cho việc xây dựng khách sạn Dallas Airport Starwood.

Vị trí khách sạn cạnh tranh

Vị trí khách sạn cạnh tranh

Hỗ trợ của chính quyền
Thành phố Dallas tin tưởng mạnh mẽ vào dự án Dallas Airport Stawood Hotel và thành công của nó. Thành phố đã cho thấy ý định ban đầu rằng sẽ cung cấp 3 triệu USD để tài trợ thuế cho dự án.

An Toàn
Hai nhà phát triển dự án sẽ cung cấp đảm bảo hoàn công và quỹ đầu tư sẽ được thế chấp bởi 6,12 triệu USD vốn sở hữu vào dự án cũng như 3 triệu USD tài trợ thuế từ thành phố Dallas.

Việc làm
Số việc làm tạo ra vượt mức yêu cầu 64% và hơn 100% số công việc dự kiến sẽ được tạo ra khi hoàn thành xây dựng.

Hoàn vốn cho nhà đầu tư
Lợi nhuận ròng mục tiêu sau 5 năm là 1,37% sau khi trừ các chi phí quản lý đầu tư.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

dự án liên quan