24.08.2021

[ĐẦU TƯ EB-5] - Lựa chọn Trung tâm vùng như thế nào?

Tại sao chọn nên một Trung tâm vùng?

Chương trình EB-5 Trung tâm vùng là một lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình đang tìm cách đầu tư vào Hoa Kỳ để lấy thẻ xanh. Phần lớn các nhà đầu tư EB-5 chọn Trung tâm vùng thay vì đầu tư trực tiếp vì các lợi ích như:

  • Mức đầu tư yêu cầu thấp hơn: Hầu hết các Trung tâm vùng phát triển các dự án bất động sản nằm trong “Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu” (TEA), do đó mức đầu tư tối thiểu được giảm 1/2 so với quy định.
  • Không phải trực tiếp quản lý dự án: Nhà đầu tư không cần phải tham gia vào các hoạt động vận hành của dự án; Trung tâm vùng là người giám sát dự án cũng như quản lý phần vốn góp.

 

  • Dễ dàng đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm: Chương trình EB-5 yêu cầu các nhà đầu tư tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian cho người Mỹ để có được thẻ xanh vĩnh viễn. Việc sử dụng Trung tâm vùng sẽ giảm bớt gánh nặng của yêu cầu này. Thay vì trực tiếp chứng minh tạo ra việc làm, các Trung tâm vùng có thể gộp vốn đầu tư lại với nhau và được phép báo cáo số lượng việc làm tạo ra một cách gián tiếp. Ví dụ: thay vì khai báo hồ sơ bảng lương trực tiếp, Trung tâm vùng có thể sử dụng báo cáo số liệu dự báo tác động kinh tế và số lượng việc làm có khả năng được tạo ra.
  • Kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp: Luật Mỹ khá chặt chẽ, nhất là đối với người nước ngoài. Các Trung tâm vùng thường có luật sư và các bộ phận quản lý để đảm bảo rằng mọi người đều tuân thủ các quy tắc của chương trình, dẫn đến kết quả là các nhà đầu tư sẽ đủ điều kiện nhận thẻ xanh vĩnh viễn.

vị trí dự án civitas cobalt mezzanine fund

Dự án Trung tâm vùng thường ở các khu vực TEA để được hưởng mức đầu tư thấp

Chọn Trung tâm vùng và dự án có thể tin cậy

500.000 USD là mức đầu tư tối thiểu theo quy định hiện nay, một số tiền không nhỏ. Giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, cần phải thẩm định, đánh giá và tin tưởng vào những đối tác cùng tham gia vào thương vụ. Ở mức tối thiểu, những điều sau đây cần được xem xét:

  • Lịch sử hoạt động: Trung tâm vùng đã hoàn thành bao nhiêu dự án EB-5? Có bao nhiêu nhà đầu tư đã được chấp thuận đơn I-526? Có bao nhiêu nhà đầu tư nhận được thẻ xanh vĩnh viễn? Có bao nhiêu nhà đầu tư đã nhận lại tiền của họ? Thành tựu của Trung tâm vùng có được kiểm toán không?
  • Dự án: phần lớn các Trung tâm vùng tạo điều kiện đầu tư vào phát triển bất động sản. Hãy tự hỏi mình, bao nhiêu tiền của chính nhà phát triển được đầu tư vào dự án phát triển? Tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu có hợp lý không? Người cho vay xây dựng là ai? Tổng thầu là ai? Nguồn tiền để trả nợ lấy từ đâu: từ nguồn doanh thu của chính dự án hay phải đợi bán được bất động sản để thu hồi vốn?
  • Điều kiện của khoản vay: Tài sản đảm bảo cho khoản vay là gì? Có được thẩm định không? Khoản vay có thứ tự ưu tiên như thế nào? Cách thức giải ngân có được kiểm soát không? Trường hợp dự án bất thành, phương án thu hồi vốn là gì?
  • Các thành viên trong nhóm: Ai là người điều hành Trung tâm vùng? Đặt câu hỏi về lý lịch và kinh nghiệm của họ trong ngành bất động sản và ngành EB-5. Thông tin sẽ được cung cấp cho nhà đầu tư như thế nào? Những trường hợp nào sẽ cần có sự biểu quyết của đa số thành viên góp vốn?

Nguồn: eb5daily.com

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook