05.04.2021

Thuế Mỹ - Sự khác nhau giữa K-1, W-2 và 8805 (Phần 2)

Các câu hỏi thường gặp trong mẫu W-2

Mẫu W-2 là gì?

Mẫu W-2 còn được gọi là mẫu kê khai lương và thuế. Mẫu W-2 báo cáo tiền lương trong năm mà người lao động nhận được và khoản thuế đã được khấu trừ từ tiền lương trong năm. Người sử dụng lao động được yêu cầu cung cấp mẫu W-2 cho người lao động có thu nhập trên 600 đô la. Với người lao động tự do làm việc theo hợp đồng ngắn hạn và không phải là người lao động của doanh nghiệp và có thu nhập trên 600 đô la sẽ nhận được mẫu 1099-MISC để báo cáo thu nhập.

Vì sao nhận được mẫu W-2?

Mục đích chính của mẫu W-2 là để báo cáo thu nhập hàng năm với Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS). Người sử dụng lao động báo cáo mẫu W-2 với các thông tin về tiền lương và khoản thuế đã đóng cho tất cả lao động trong doanh nghiệp của mình cho IRS. Người nhận được mẫu W-2 thường nộp mẫu này với hồ sơ khai thuế của mình. Điều quan trọng nữa là người sử dụng lao động cũng nộp mẫu này với Sở An Sinh Xã Hội (SSA). Toàn bộ thông tin về thu nhập được lưu trữ để tính các quyền lợi an sinh xã hội mà một người nhận được khi về hưu sau tuổi 62.

Mẫu W-2 gồm thông tin gì?

Mẫu W-2 có các thông tin về tiền lương, hoa hồng và các khoản tiền bao cũng như là tất cả các khoản thuế đã được chủ lao động khấu trừ cho liên bang, biểu bang, địa phương, Medicare và an sinh xã hội. Mẫu W-2 cũng có các thông tin quan trọng khác như số tiền mà một các nhân đã đóng vào quỹ hưu trí của mình (tài khoản 401k) và số tiền mà doanh nghiệp đã trả bảo hiểm y tế cho mình.

Khi nào nhận được mẫu W-2?

Thời hạn cuối cùng mà doanh nghiệp hay người sử dụng lao động cần gửi mẫu W-2 cho nhân viên là ngày 31 tháng 01.

Có khi nào nhận được nhiều mẫu W-2 cùng lúc?

Dĩ nhiên là có thể. Một doanh nghiệp mà người lao động làm việc sẽ cung cấp một mẫu W-2 nếu thu nhập trên 600 đô la.

Cần phải làm gì với mẫu W-2?

Cá nhân có mẫu W-2 cần gửi một bản sao của mẫu W-2 cho người khai thuế hoặc kế toán cùng với các hồ sơ tài liệu khác để khai thuế hàng năm.

Các câu hỏi thường gặp của mẫu 8805

Mẫu 8805 là gì?

Mẫu 8805 được các công ty Hoa Kỳ nộp cho IRS để báo cáo khoản thuế khấu trừ của đối tác công ty mà là người nước ngoài trên khoản thu nhập chịu thuế của người đó (hay còn gọi là ECTI). Khoản thuế khấu trừ sẽ được công ty Hoa Kỳ trả ngay cả khi không chia tiền lãi cho đối tác nước ngoài.

Mẫu 8805 có các thông gi gì?

Mẫu 8805 cũng tương tự như mẫu W-2 gồm có thông tin của công ty Hoa kỳ, thông tin của đối tác nước ngoài và khoản thuế đã khấu trừ trên thu nhập phát sinh trong Mỹ của từng đối tác nước ngoài.

Khi nào nhận được mẫu 8805?

Mẫu 8805 phải được gửi cho từng đối tác nước ngoài cho dù có khấu trừ thuế hay không vào cuối mỗi năm tài chính. Bản copy của từng mẫu này cũng được gửi đi trễ nhất vào ngày 15 tháng 4 hàng năm.

Cần phải làm gì với mẫu 8805?

Cá nhân có mẫu 8805 cần gửi một bản copy của mẫu này cho người khai thuế hoặc kế toán cùng với các hồ sơ tài liệu khá để khai thuế hàng năm.

Xem thêm: Thuế Mỹ – Sự khác nhau giữa K-1, W-2 và 8805 (Phần 1)

Nguồn: CanAm

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook