12.11.2021

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THẨM ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG TRONG DỰ ÁN EB-5

Ngay cả khi nhà đầu tư nước ngoài đã có kinh nghiệm trước đây về tiệc tiến hành thẩm định chuyên sâu trước khi đầu tư, thường vẫn phải cân nhắc thêm một số yếu tố khi xem xét dự án EB-5 do những đặc thù riêng có.

Khi làm việc với một trung tâm vùng, có 2 khía cạnh của dự án EB-5 cần phải được tiến hành thẩm định chuyên sâu: bản thân trung tâm vùng đó và dự án cùng với nhóm các nhà phát triển của nó.

Việc thẩm định chuyên sâu này không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư đầy đủ thông tin để có khả năng bảo vệ vốn của mình, mà còn cho phép họ nghiên cứu các hồ sơ thành công của trung tâm vùng, từ đó xác định khả năng thực hiện thành công mục tiêu định cư của mình.

MỐI QUAN TÂM TỐI HẬU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

Có hai mục tiêu cơ bản mà tất cả các nhà đầu tư EB-5 đều hướng đến: Một là có được tình trạng thường trú nhân tại Hoa Kỳ thông qua việc đầu tư của họ vào một dự án EB-5, và hai là thu hồi khoản đầu tư của họ.

Tổng cộng phải mất khoảng 6 năm (có thể dài hơn nếu được yêu cầu bổ sung bằng chứng hoặc chậm xử lý do các yếu tố khách quan như Sở di trú (USCIS) hay Lãnh sự quán phải dừng hoạt động) để hoàn thành quy trình bắt đầu bằng việc nộp đơn I-526 và kết thúc với sự chấp thuận đơn I-829.

Nhà đầu tư EB-5 phải xác định xem doanh nghiệp thương mại mới có phải là một dự án bền vững sẽ tồn tại trong toàn bộ thời gian xử lý (các đơn I-526 và đơn I-829) hay không, cũng như khả năng hoàn trả số tiền đầu tư của họ khi đáo hạn.

Những yếu tố này làm cho việc thẩm định là hoàn toàn cần thiết để đảm báo dự án có tính khả thi.

Thẻ thường trú nhân Mỹ – một trong hai mục tiêu tối hậu của nhà đầu tư EB-5

CÁC CÂU HỎI THẨM ĐỊNH CHUYÊN SÂU CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Điều đầu tiên phải thực hiện thẩm định chuyên sâu là trung tâm vùng. Nhà đầu tư phải đánh giá mức độ thành công của trung tâm vùng trong quá khứ với USCIS và cơ hội nhận được lợi tức đầu tư từ một dự án do trung tâm vùng đó quản lý là bao nhiêu. Các câu hỏi dưới đây sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá các khía cạnh chính của trung tâm vùng:

  1. Họ đã thành công như thế nào trong việc nhận được chấp thuận cho đơn xin thị thực EB-5 trước đây?

Hồ sơ về các đơn xin thị thực thành công trước đây đã được trung tâm vùng hỗ trợ nên được cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng. Nếu đã có những trường hợp bị từ chối trong quá khứ, lý do đằng sau việc từ chối phải là chính đáng và trung tâm vùng phải có khả năng cung cấp sự đảm bảo rằng các vấn đề đã được giải quyết và sẽ không dẫn đến việc từ chối cấp thẻ xanh cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Một điều cần lưu ý là trung tâm vùng không phải là lý do duy nhất có thể gây ra việc từ chối, có thể có những lý do khác như không xác định được nguồn vốn EB-5 của nhà đầu tư.

  1. Khi nào thì trung tâm vùng có được chỉ định của USCIS?

Các nhà đầu tư EB-5 nên biết ngày mà trung tâm vùng được chỉ định và bắt đầu hoạt động, và liệu họ có kinh nghiệm quản lý các dự án EB-5 trước đó hay không. Các trung tâm vùng đã hoạt động lâu năm quen thuộc hơn với các yêu cầu và điều kiện cụ thể của chương trình EB-5 và có kiến ​​thức, kinh nghiệm cần thiết để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Họ biết được các tiêu chí mà USCIS sử dụng để xét xử các đơn xin thị thực và có thể hành động phù hợp. USCIS sẽ đánh giá lại các trung tâm vùng không đáp ứng được yêu cầu của chương trình EB-5, do đó, một hồ sơ theo dõi thành công sẽ giảm nguy cơ USCIS đóng cửa trung tâm vùng trước khi thời hạn thẻ xanh có điều kiện của nhà đầu tư kết thúc.

  1. USCIS đã phê duyệt dự án chưa?

USCIS xem xét kế hoạch kinh doanh của dự án EB-5 và các tài liệu khác trong quá trình xem xét đơn xin thị thực ban đầu. Do đó, các nhà đầu tư tham gia dự án sau khi dự án đã được USCIS phê duyệt sẽ có cơ hội rút ngắn thời gian xử lỷ hồ sơ. Các nhà đầu tư tiềm năng trước tiên nên xác nhận tình trạng của dự án EB-5 từ trung tâm vùng. Trung tâm vùng cũng có thể được yêu cầu xin giấy phép bổ sung cho dự án, vì vậy nhà đầu tư nên đảm bảo rằng những giấy phép này đã được cung cấp đầy đủ.

  1. Dự án có khả năng đáp ứng được yêu cầu tạo việc làm hay không?

Nếu trung tâm vùng đang tập hợp nhiều nhà đầu tư EB-5 cho dự án, thì phải đảm bảo thời gian tạo việc làm cho phép mỗi người nộp đơn EB-5 hoàn thành các yêu cầu tạo ra được 10 việc làm toàn thời gian. Việc đánh giá các tài liệu dự án sẽ cho phép các nhà đầu tư xác định liệu có tạo ra đủ công việc hay không, thực tế, cần lựa chọn dự án tạo ra nhiều hơn số lượng công việc tối thiểu cần thiết để dự phòng các hình huống bất ngờ có thể xảy ra.

  1. Liệu Trung tâm Vùng có thể tái đầu tư các Quỹ đầu tư nếu cần thiết không?

Khả năng trả nợ trước hạn của khoản vay phải được tính đến vì để được xoá bỏ điều kiện, nhận quyền thường trú nhân vĩnh viễn, khoản đầu tư EB-5 phải được duy trì là khoản “đầu tư có rủi ro” tại thời điểm nộp đơn I-829. Trung tâm vùng có thể đưa ra kế hoạch để khoản vay không được hoàn trả cho đến khi đơn I-829 được chấp thuận hoặc tái đầu tư vốn vào một dự án EB-5 khác ngay sau khi nó được hoàn vốn để đáp ứng yêu cầu này. Các nhà tư vấn tài chính có thể khuyến nghị lựa chọn phù hợp hơn trong trường hợp cụ thể của nhà đầu tư nước ngoài.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook