17.03.2022

Phân tích những thay đổi chính chương trình EB-5 trung tâm vùng mới ban hành

Sự kiện Nghị viện thông qua dự luật chi tiêu Omnibus trong đó bao gồm luật về chương trình EB-5 đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư trên khắp thế giới. Nhiều nhà quan sát cho rằng mặc dù tăng số tiền đầu tư tối thiểu và tăng thu phí, luật mới có nhiều quy định để bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn trước. IBID xin tóm tắt một số điểm chính dưới đây để quý vị tham khảo.

Đối với nhà đầu tư đã nộp hồ sơ

Điều quan trọng đầu tiên là tất cả các hồ sơ EB-5 đã nộp, bao gồm những nhà đầu tư đang chờ được cấp thẻ xanh (có điều kiện hoặc vĩnh viễn) và những gia đình chưa được phê duyệt đơn I-526 đều không bị ảnh hưởng bởi luật mới. Tuy nhiên, do luật mới có hiệu lực 60 ngày sau khi Tổng thống Biden ký ban hành nên hiện tại chưa có hướng dẫn từ các cơ quan hữu quan về việc tiếp tục xét duyệt đơn I-526, xếp lịch phỏng vấn cấp visa định cư,… cho các hồ sơ EB-5 trung tâm vùng ngay hay phải đợi hết thời hạn 60 ngày, nghĩa là vào giữa tháng 5/2022.

Điu quan trọng thứ hai liên quan đến việc nộp đơn xin điều chnh trng thái cư trúCác nhà đầu tư và gia đình đã ở Mỹ hợp pháp và đủ điều kiện có thể đồng thời nộp đơn I-485 xin điều chỉnh tình trạng, ví dụ như du học sinh xin điều chỉnh từ visa du học sang visa định cư cùng lúc với hoặc trong khi chờ xem xét đơn I-526. Tuy nhiên, đơn I-485 vẫn chỉ được xét tới sau khi đơn I-526 đã được duyệt.

Một thay đổi nhỏ khiến các nhà đầu tư quan tâm, dù đã nộp hồ sơ hay chưa, là tỷ lệ Visa dành riêng cho các khu vực: 20% thị thực dành cho các dự án ở nông thôn (đồng thời các dự án này sẽ được Sở di trú Mỹ USCIS ưu tiên xử lý trước), 10% cho các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Thị thực chưa sử dụng hết được chuyển sang cho năm tiếp theo, nhưng trong năm thứ ba sẽ không được áp dụng.

quyen loi chuong trinh eb5

Gia đình các Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ EB-5 về cơ bản không bị ảnh hưởng bởi luật mới

Với nhà đầu tư mới

Đối với các nhà đầu tư mới, đang chuẩn bị và sẽ nộp hồ sơ EB-5, những thay đổi dưới đây sẽ là những lưu ý đáng quan tâm.

S tin đu tư . Đối với tất cả các hồ sơ mới, khoản đầu tư tối thiểu là 800.000 USD vào Khu vực tạo lập việc làm mục tiêu (TEA) và 1.050.000 USD ở các khu vực khác. Vào tháng 01/2027, mức đầu tư này sẽ được điều chỉnh lại, và tiếp tục điều chỉnh sau mỗi 5 năm theo tỷ lệ lạm phát (căn cứ trên chỉ số giá tiêu dùng). Các TEA phải do USCIS thẩm định và phê duyệt, có giá trị trong hai năm kể từ khi nộp đơn yêu cầu dự án, có thể gia hạn theo gia số hai năm.

Thời hạn của chương trình EB-5 trung tâm vùng. Đơn I-526 mới chỉ được tiếp nhận sau 60 ngày kể từ ngày ký ban hành. Chương trình được gia hạn đến 30/09/2027, tuy nhiên, nếu các hồ sơ nộp trước 30/09/2026, luật yêu cầu các cơ quan di trú tiếp tục xem xét và cấp thị thực cho các nhà đầu tư (nếu thỏa điều kiện) cho dù chương trình EB-5 trung tâm vùng có bị hủy hoặc không được gia hạn sau ngày 30/09/2027. Điều này có nghĩa là nếu trì hoãn đến năm cuối cùng của luật hiện hành, cho dù vẫn được phép nộp đơn, hồ sơ EB-5 trung tâm vùng sẽ gặp rủi ro nhiều hơn.

Quy định về việc làm được tạo raCác công việc gián tiếp cho các nhà đầu tư qua trung tâm vùng chiếm không quá 90% số việc làm được tạo ra (tối thiểu phải có 1 việc làm trực tiếp) và chỉ 75% công việc được phát sinh từ quá trình xây dựng kéo dài dưới hai năm (và những công việc đó chỉ được tính trong phạm vi một phần của khoảng thời gian hai năm). Đây là một quy định quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý khi đánh giá, lựa chọn các dự án. Ngoài ra, luật quy định nhà đầu tư khi nộp đơn I-829 vẫn có thể “đang tích cực trong quá trình tạo việc làm cần thiết”, nhưng phải nộp đơn bổ sung một năm sau đó cho thấy rằng việc làm đã được tạo ra đủ. Ngay cả những sự kiện bất khả kháng như bão và đại dịch có thể cũng không biện minh được cho sự trì hoãn việc tạo ra việc làm.

Yêu cu v d án. Trung tâm vùng phải nộp đơn xin phê duyệt dự án (yêu cầu dự án), các nhà đầu tư có thể nộp đơn I-526 sau khi Trung tâm vùng nộp yêu cầu dự án (cho dù chưa được USCIS chấp thuận). Yêu cầu dự án ngoài các loại tài liệu thường còn phải nêu rõ phí cho các đại lý tiếp thị và nhà môi giới, đồng thời mô tả và thể hiện việc tuân thủ luật chứng khoán. USCIS phải đến thăm từng dự án tại địa điểm của dự án, thông báo trước ít nhất 24 giờ.

Bo v nhà đu tư vô ti . Dự luật bổ sung một số biện pháp bảo vệ cho các nhà đầu tư vô tội bị từ chối hồ sơ do lỗi của trung tâm vùng, của doanh nghiệp thương mại thành lập mới (NCE) mà họ góp vốn hoặc đơn vị tạo lập việc làm cho dự án (JCE). Miễn là các thỏa thuận đầu tư của họ nói chung là đủ điều kiện, trong vòng 180 ngày kể từ khi xảy ra sự kiện bất lợi và có thông báo, họ có thể liên kết với các tổ chức thay thế và thậm chí đầu tư thêm (có thể bao gồm tiền thu được từ các yêu cầu bồi thường hoặc thu hồi) để đáp ứng các yêu cầu đầu tư và tạo việc làm mà không mất ngày ưu tiên hoặc tình trạng con cái đi kèm.

Các dự án EB-5 đều phải nộp đơn xin phê duyệt tới USCIS

Liên quan đến trung tâm vùng và bên thứ 3

Quy định chặt chẽ hơn đối với các trung tâm vùng. Ví dụ như sửa đổi về quản lý trung tâm vùng phải nộp 120 ngày trước khi có thay đổi trừ khi có “hoàn cảnh cấp bách”, phải lưu giữ hồ sơ và trải qua cuộc kiểm tra của USCIS năm năm một lần, chỉ công dân và thường trú nhân mới có thể tham gia trung tâm vùng… Luật quy định thêm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những sai sót hoặc không tuân thủ của trung tâm vùng, bao gồm đình chỉ, phạt tới 10% số vốn huy động được, sa thải các cá nhân hoặc chấm dứt hợp đồng,… Đồng thời tăng mức phí, mỗi trung tâm vùng phải trả một khoản phí hàng năm là 20.000 đô la hoặc 10.000 đô la nếu có 20 nhà đầu tư trở xuống mỗi năm và mỗi nhà đầu tư phải trả 1.000 đô la cho đơn I- 526.

Có một điểm cần chờ hướng dẫn thêm là có thể mọi trung tâm vùng phải đăng ký lại hoặc đăng ký sửa đổi nhưng không rõ USCIS có cho phép nộp yêu cầu dự án và/hoặc hồ sơ EB-5 mới được nộp trước khi trung tâm vùng được phê duyệt (lại) hay không.

Tái đầu tư. Theo quy định, khi nộp đơn xin xóa bỏ điều kiện để nhận thẻ xanh vĩnh viễn (đơn I-829) tiền của nhà đầu tư EB-5 vẫn phải đang đầu tư “có rủi ro”. Lúc đó, nếu khoản đầu tư cho dự án ban đầu đã đến hạn và được hoàn trả lại, nhà đầu tư phải tái đầu tư khoản tiền này.  Tuy nhiên, luật mới nới lỏng yêu cầu cho phép tái đầu tư trên khắp Hoa Kỳ thay vì trong khu vực trung tâm vùng đã được phê duyệt, đồng thời đặt ra một số yêu cầu khắt khe mới, ví dụ dự án ban đầu được thực hiện mà không có sự thay đổi đáng kể. Luật cũng yêu cầu USCIS chấm dứt một trung tâm vùng nếu một trong các doanh nghiệp thương mại thành lập mới (NCE) của họ vi phạm các yêu cầu tái đầu tư ở trên.

Qun lý quTrong trường hợp không có báo cáo tài chính đã kiểm toán để chia sẻ với các nhà đầu tư, NCE phải duy trì vốn EB-5 trong các tài khoản riêng biệt “được bảo hiểm” và giữ lại một quản trị viên quỹ bên thứ ba để đảm bảo rằng vốn luân chuyển thích hợp cho hoạt động tạo việc làm.

Với những quy định mới này đòi hỏi trung tâm vùng phải có bề dày kinh nghiệm và khả năng quản lý dự án tốt, có thể xử lý hiệu quả những tình huống bất ngờ.

Người qung báNgười quảng bá, bao gồm cả các đại lý di trú ở nước ngoài, phải đăng ký với USCIS, cho thấy họ không có tác nhân xấu, tuân theo các hướng dẫn của USCIS về việc tuân thủ chứng khoán và nhập cư, có thỏa thuận bằng văn bản với tổ chức phát hành và tiết lộ đầy đủ tất cả các khoản phí cho nhà đầu tư. Đây là quy định mới, sẽ cho phép loại bỏ khỏi thị trường các đại lý, công ty dịch vụ di trú non yếu và thiếu uy tín.

EB-5 theo luật mới sẽ chính thức được triển khai vào ngày 15/05 tới do phải chờ 60 ngày sau khi được ký ban hành. Trong thời gian này, vẫn còn khá nhiều điểm chưa rõ cần được USCIS ban hành hướng dẫn cụ thể. IBID sẽ thông tin tới quý vị ngay khi có những cập nhật mới. Nếu quý vị cần hỗ trợ, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi hoặc đặt hẹn tư vấn miễn phí.

Xem thêm:

[CẬP NHẬT] – DỰ LUẬT EB-5 CHÍNH THỨC ĐƯỢC QUỐC HỘI MỸ THÔNG QUA

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook