24.07.2018

Những tiêu chí nào để lựa chọn dự án EB-5 an toàn?

Lựa chọn đúng dự án EB-5 góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư và đảm bảo thẻ xanh cho gia đình nhà đầu tư.
Việc lựa chọn đúng dự án là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của bộ hồ sơ xin visa EB-5 cho gia đình và bảo toàn nguồn vốn đầu tư. Khi tham gia đầu tư định cư Mỹ diện EB-5, nhà đầu tư nên cân nhắc một số tiêu chí về khả năng tạo việc làm của dự án, khả năng hoàn vốn, phương án tái đầu tư khoản vay, tính khả thi của dự án, kinh nghiệm của trung tâm vùng và chủ dự án.

1. Dự án đảm bảo tạo ra số lượng việc làm theo yêu cầu của Sở di trú. Mục tiêu quan trọng nhất của nhà đầu tư khi tham gia chương trình EB-5 là thẻ xanh và thu hồi vốn đầu tư. Để đạt được hai mục tiêu đó thì dự án phải có hệ số việc làm cao (mỗi nhà đầu tư EB-5 cần tạo ra ít nhất 10 việc làm), dự án phải có phương án tái đầu tư vốn rõ ràng và phải có chiến lược kinh doanh để hoàn vốn khả thi.

2. Dự án đã có sẵn nguồn tài chính, vốn góp của chủ đầu tư chiếm tỷ lệ nhiều hơn so với số vốn kêu gọi từ các nhà đầu tư EB-5. Dự án đã có sẵn nguồn tài chính nghĩa là dự án vẫn có thể thi công xây dựng và hoàn thành dự án dù có tiền của các nhà đầu tư EB-5 hay không. Những dự án thường phải chờ vốn góp của nhà đầu tư EB-5 mới triển khai được, vốn EB-5 chiếm tỷ lệ nhiều hơn vốn chủ đầu tư, ngân hàng chưa chấp thuận cho vay hay dự án sẵn sàng trả lãi suất cao để thu hút nhà đầu tư là những dự án mà nhà đầu tư cần cẩn trọng khi xem xét lựa chọn.

Lựa chọn đúng dự án EB-5 góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư và đảm bảo thẻ xanh cho gia đình nhà đầu tư.

Lựa chọn đúng dự án EB-5 góp phần giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư và đảm bảo thẻ xanh cho gia đình nhà đầu tư.

3. Dự án đã nhận được chấp thuận đơn I-924 từ Sở di trú Mỹ
Đơn I-924 là đơn mà Trung tâm vùng cần nộp cho Sở di trú Mỹ để được cấp phép thu hút vốn đầu tư EB-5 vào dự án thuộc vùng kinh tế trọng điểm (TEA). Đơn I-924 cũng được Sở di trú Mỹ xét duyệt lại mỗi năm để đánh giá tính hiệu quả của dự án.

Việc đầu tư vào các dự án đã nhận được phê duyệt I-924 sẽ là lợi thế lớn đối với các nhà đầu tư, rút ngắn thời gian xét duyệt đơn I-526 cho nhà đầu tư. Vì sau khi dự án nhận được phê duyệt đơn I-924 (Sở di trú đã chấp thuận hồ sơ dự án), việc xét duyệt hồ sơ chỉ tập trung vào các giấy tờ chứng minh tài chính mà không xem xét lại các điều kiện theo chương trình EB-5 về dự án.

4. Trung tâm vùng phát triển dự án có chiến lược hoàn vốn rõ ràng (hoặc có tài sản thế chấp cho vốn vay EB-5). Trung tâm vùng là tổ chức được Bộ Di Trú Mỹ cấp chứng nhận cho phép quản lý một vùng nhất định để phát triển dự án EB-5 trong vùng đó. Trung tâm vùng có thể là công ty hoặc tập đoàn với mức độ lớn, nhỏ khác nhau. Trung tâm vùng phát triển dự án có kế hoạch kinh doanh khả thi, chiến lược hoàn vốn rõ ràng sẽ đảm bảo khả năng hoàn vốn cho nhà đầu tư trong tương lai.

5. Kinh nghiệm của trung tâm vùng và chủ dự án
Trung tâm vùng, chủ dự án có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng là yếu tố mà các nhà đầu tư cần xem xét. Với nhiều năm kinh nghiệm, các đơn vị này luôn tiến hành nghiên cứu và phân tích cẩn thận để lựa chọn một dự án EB-5 an toàn và tiềm năng dành cho nhà đầu tư.

Trung tâm vùng được chỉ định quản lý khu vực nào để phát triển dự án và có hiệu lực đến thời gian nào. Nếu dự án EB-5 không thuộc sự quản lý của trung tâm vùng thì số lượng việc làm mà dự án tạo ra phải được tính một cách trực tiếp. Nếu trung tâm vùng phát triển dự án sử dụng số tiền đầu tư thất bại, hoặc nếu số lượng việc làm được tạo ra không đủ điều kiện theo yêu cầu của USCIS thì hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư cũng không được chấp nhận.

Việc kết hợp với trung tâm vùng, đơn vị phát triển dự án có lịch sử hoàn vốn EB-5 rõ ràng, có thành tích được kiểm toán cụ thể cũng là một điểm mạnh mà nhà đầu tư nên lưu ý.

Để đầu tư EB-5 an toàn và đem lại kết quả thiết thực, nhà đầu tư cần tìm đến đơn vị tư vấn nhiều kinh nghiệm, tận tâm, có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường cũng như cẩn trọng trong từng quy trình xử lý hồ sơ đầu tư định cư Mỹ.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn có mối quan hệ chặt chẽ với các văn phòng luật sư, các chủ dự án và các trung tâm vùng uy tín ở Mỹ sẽ hỗ trợ nhà đầu tư một cách thiết thực.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook