18.08.2021

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 09/2021

Theo bản tin visa tháng 09/2021, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 như sau:

  • Đầu tư trực tiếp là “C” – nghĩa là ngày hiện tại, visa có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện;
  • Đầu tư gián tiếp qua Trung Tâm Vùng là “U” – nghĩa là không có sẵn. Điều này là do Chương trình EB-5 qua Trung tâm vùng đã hết hạn vào ngày 30/06/2021 và cần phải được ủy quyền lại. Tuy nhiên, khi được nối lại, ngày ưu tiên của EB-5 gián tiếp sẽ được tính giống như diện EB-5 trực tiếp, nghĩa là “C” – visa có sẵn cho mọi ứng viên có điều kiện.

Xem thêm: 

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 08/2021

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 07/2021

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.

EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

 

Nguồn: National Visa Center

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook