29.03.2022

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 04/2022

Mặc dù chương trình EB-5 trung tâm vùng đã chính thức được gia hạn vào ngày 15/03/2022 sau khi Tổng thống Biden ký ban hành luật chi tiêu Omnibus, lịch chiếu khán tháng 04/2022 không có gì thay đổi, tất cả các quốc gia và khu vực đều được duy trì tình trạng “C” đối với Đầu tư trực tiếp và “U” đối với Đầu tư qua trung tâm vùng. Dự kiến từ tháng tới, lịch chiếu khán sẽ được điều chỉnh về “C” đối với Đầu tư qua trung tâm vùng:

  • Đầu tư trực tiếp (5th non-regional center C5 & T5): visa có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện;
  • Đầu tư gián tiếp qua Trung Tâm Vùng (5th regional center I5 & R5): không có sẵn, sẽ chuyển thành “C” – visa có sẵn cho mọi ứng viên có điều kiện từ tháng sau.

Xem thêm: 

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 2/2021

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 3/2022

EB-1 (1st): Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

EB-2 (2nd): Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.

EB-3 (3rd): Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.

EB-4 (4th): Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.

EB-5 (5th): Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

 

Nguồn: National Visa Center

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!