14.04.2022

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 05/2022

TẤT CẢ CÁC LOẠI VISA EB-5 TRÊN KHẮP THẾ GIỚI, NGOẠI TRỪ TRUNG QUỐC, ĐỀU CÓ SẴN

Lịch chiếu khán tháng 5/2022 vừa được công bố đánh dấu “C” – current cho hầu hết các mục ở phần EB-5, nghĩa là thị thực định cư có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện. Hiện tại, chỉ còn các nhà đầu tư Trung Quốc đại lục phải chờ đợi, mọi hồ sơ khác đều sẽ được chuyển sang NVC phỏng vấn ngay sau khi được USCIS phê duyệt.

Đặc biệt, từ tháng này, lịch chiếu khán ghi rõ tình trạng visa phân bổ riêng cho các diện EB-5 trung tâm vùng đầu tư vào Khu vực nông thôn (20%), Khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%) và Dự án cơ sở hạ tầng (2%).

  • Đầu tư trực tiếp (5th unreserved C5 & T5): visa có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện;
  • Đầu tư qua Trung tâm vùng các diện không được ưu tiên (5th unreserved I5 & R5): visa có sẵn (riêng Trung quốc đại lục, lịch chiếu khán đến ngày 15/12/2015)
  • Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa khu vực nông thôn (5th set aside rural – 20%): visa có sẵn
  • Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa khu vực thất nghiệp cao (5th set aside high unemployment – 10%): visa có sẵn
  • Đầu tư qua Trung tâm vùng diện được ưu tiên phân bổ visa dự án cơ sở hạ tầng (5th set aside infrastructure – 2%): visa có sẵn

Xem thêm: 

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 4/2021

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 3/2022

EB-1 (1st): Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

EB-2 (2nd): Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.

EB-3 (3rd): Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.

EB-4 (4th): Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.

EB-5 (5th): Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, trong đó 32% được bảo lưu và phân bổ như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được bảo lưu và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

 

Nguồn: National Visa Center

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook