19.10.2021

[ĐỊNH CƯ MỸ] - Cập nhật chương trình EB-5 qua trung tâm vùng tháng 10/2021

Ngày 4 tháng 10 năm 2021, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã cập nhật lên trang web về chương trình EB-5 và đưa ra cảnh báo về việc Chương trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng hiện tại đã hết hiệu lực. Chương trình Chương trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng (“Chương trình”) đã hết hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2021, khi Quốc hội không cấp phép Chương trình lại kịp thời. USCIS đã xác nhận trên trang website của mình một số điểm quan trọng đối với các hồ sơ EB-5 sau ngày 30 tháng 6 năm 2021:

  • USCIS sẽ không nhận Đơn I-526 mới do nhà đầu tư EB-5 nộp nếu nộp theo Chương trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng cho đến khi Quốc hội cấp phép lại.
  • USCIS sẽ không nhận Đơn I-485 mới, Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng thành Thường trú nhân (biểu mẫu được sử dụng bởi những người nhập cư đã có Đơn I-526 được chấp thuận để nộp đơn xin thẻ xanh 2 năm ở Hoa Kỳ), được nộp bởi EB-5 nhà đầu tư và các thành viên gia đình cho đến khi Quốc hội gia hạn lại Chương trình.
  • Đối với bất kỳ Đơn I-526 và Đơn I-485 nào chưa xử lý trước ngày 30 tháng 6 năm 2021, USCIS sẽ tiếp tục giữ các đơn này ít nhất cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khi đó, USCIS sẽ đánh giá lại hoạt động lưu giữ những hồ sơ này được áp dụng vào thời điểm đó dựa theo tiến trình pháp luật của Quốc hội Hoa Kỳ.
  • Đối với những hồ sơ I-526 và I-485 được “Yêu cầu bổ sung thêm Bằng chứng”, USCIS đã xác nhận rằng người nộp đơn phải trả lời các yêu cầu này trước thời hạn cho phép theo như Yêu cầu mà USCIS đã gửi.
  • USCIS sẽ tiếp tục xử lý Đơn I-829 cho những nhà đầu tư đang nộp đơn này để loại bỏ các điều kiện trên thẻ xanh 2 năm. Các nhà đầu tư EB-5 có thể tiếp tục nộp Đơn I-829 và USCIS sẽ tiếp tục xử lý các đơn này.

Cập nhật về việc xử lý hồ sơ EB-5 trên website của USCIS

Hiện trạng pháp lý của việc gia hạn lại Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng?

Hiện tại, các bên liên quan đến Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng đã đồng ý với các điều khoản để cấp phép lại và gia hạn Chương trình. Mặc dù không có văn bản pháp lý nào vào thời điểm này, nhưng dự luật được đề xuất sẽ kéo dài chương trình trong vài năm, tăng số tiền đầu tư tối thiểu đối với các hồ sơ mới để giải quyết lạm phát, với các hồ sơ đã nộp thì vẫn được bảo vệ theo luật cũ, tạo khuôn khổ để quản lý, giám sát Trung tâm Vùng và bảo vệ nhà đầu tư.

Dự kiến ​​rằng bất kỳ dự luật nào được đề xuất để gia hạn Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng sẽ được đính kèm với luật Ngân sách. Thay vì thông qua Dự luật Ngân sách vào tháng 9, Quốc hội đã thông qua Dự luật Tiếp tục (Continuing Resolution – CR) vào ngày 30 tháng 9 năm 2021 để tiếp tục cấp vốn cho chính phủ liên bang đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2021. Do đó, dự kiến ​​rằng Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng sẽ không được gia hạn cho đến ít nhất vào ngày 3 tháng 12 năm 2021. Ngày này có thể được đẩy xa hơn nếu Quốc hội thông qua một Dự luật  Tiếp tục khác để tạm thời cấp vốn cho chính phủ sau ngày 3 tháng 12.

Điều gì sẽ xảy ra với các đơn I-526 đang chờ xử lý?

USCIS đã cập nhật trên website vào ngày 4 tháng 10 năm 2021 để tuyên bố rằng họ sẽ giữ các Đơn I-526 đang chờ xử lý và Đơn I-485 đang chờ xử lý cho đến ít nhất là cuối năm 2021 nếu Chương trình EB-5 qua Trung tâm Vùng chưa được gia hạn. Nếu không có luật nào được thông qua trước ngày 31/12/2021, USCIS sẽ đánh giá lại chính sách của mình để tiếp tục giữ các hồ sơ đã nộp.

Chúng tôi tin rằng điều này có nghĩa là USCIS đang liên hệ với Quốc hội và đã biết về dự luật sắp tới cho việc gia hạn Chương trình.

Hơn nữa, dự luật mới đề xuất bổ sung để bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 đã nộp hồ sơ trước hoặc vào ngày 30 tháng 6 năm 2021. Nếu sau ngày 31/12/2021 một khoảng thời gian đáng kể mà Chương trình không được Quốc hội thông qua, thì có khả năng rằng USCIS sẽ từ chối tất cả những hồ sơ chưa xử lý. Tuy nhiên, tại thời điểm này, có vẻ như dự luật sẽ được đính kèm với Dự luật Ngân sách Hoa Kỳ sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 12.

Điều gì sẽ xảy ra với các nhà đầu tư EB-5 đã được chấp thuận nhưng chưa sang Hoa Kỳ và nhận thẻ xanh 2 năm?

Điều quan trọng là không có “sự bảo vệ” nào với các nhà đầu tư đã nộp hồ sơ trước ngày 30/6/2021 khi Chương trình EB-5 qua Trung tâm vùng chưa được gia hạn. USCIS sẽ giữ tất cả các hồ sơ I-526 và I-845. Trung tâm chiếu khán Quốc gia NVC sẽ giữ tất cả các hồ sơ xin visa nhập cư vào thời điểm này.  Các hồ sơ này sẽ được xử lý khi Chương trình được Quốc hội gia hạn. Một lần nữa, có vẻ như dự luật mới sẽ được đính kèm với Dự luật Ngân sách Hoa Kỳ sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 12.

Điều gì sẽ xảy ra với các nhà đầu tư EB-5 đang ở Hoa Kỳ với thẻ xanh có điều kiện?

USCIS xác nhận trên trang web là tất cả các nhà đầu tư EB-5 đã có thẻ xanh 02 năm có điều kiện có thể tiếp tục nộp Đơn I-829, thậm chí trong khi chương trình đang bị ngưng. USCIS cũng xác nhận rằng họ sẽ tiếp tục xét duyệt Đơn I-829.

Tổng hợp theo Eb5insight

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook