08.08.2018

Chương trình đầu tư Québec

Chương trình đầu tư Québec
Tiến trình hồ sơ đầu tư Canada diện đầu tư Québec

Tiến trình hồ sơ đầu tư Canada diện đầu tư Québec

Hồ sơ của nhà đầu tư tham gia chương trình định cư Canada diện đầu tư Québec được thực hiện trình tự theo các bước như sau:
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook