19.06.2020

Canada – Tăng số lượng hồ sơ, bỏ xổ số trong chương trình bảo lãnh ông bà, cha mẹ trong năm 2019

Theo thông báo mới nhất từ Bộ di trú, quốc tịch, tỵ nạn Canada (IRCC) vào ngày 20/08/2018 cho biết chính phủ Canada sẽ tăng số lượng hồ sơ được tiếp nhận lên 20,000 hồ sơ trong năm 2019, đồng thời xóa bỏ hình thức lựa chọn ngẫu nhiên (quay xổ số) như 2 năm vừa qua.
IRCC thông báo sẽ tiếp nhận 20.000 hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà vào năm 2019, tăng từ 17.000 vào năm 2018.

Chương trình này sẽ được áp dụng cho công dân Canada và thường trú nhân hội đủ điều kiện và có mong muốn bảo lãnh cho cha mẹ/ ông bà của họ. Yêu cầu quan trọng nhất để đủ điều kiện là chứng minh rằng các yêu cầu thu nhập tối thiểu phải được đáp ứng, thể hiện bằng chứng cho thấy người bảo lãnh có thể hỗ trợ tài chính cho người phụ thuộc và những người nộp đơn. Những người được bảo lãnh cũng phải đáp ứng các yêu cầu nhập cư.

Đây là một tin rất vui cho những ai đang muốn bảo lãnh ông bà/ cha mẹ để đoàn tụ với gia đình

Đây là một tin rất vui cho những ai đang muốn bảo lãnh ông bà/ cha mẹ để đoàn tụ với gia đình

Chương trình sẽ không còn sử dụng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên người nộp đơn. Thay vào đó, người nộp đơn sẽ được chọn trên cơ sở ai đến trước sẽ được xét duyệt trước, bắt đầu bằng việc nộp mẫu đơn trực tuyến ngay khi chương trình mở lại (dự kiến vào đầu tháng 01/2019) để IRCC biết rằng cá nhân đó muốn bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của mình đến Canada. IRCC cũng chỉ ra rằng hệ thống này sẽ đem lại sự linh hoạt hơn trong quá trình xử lý hồ sơ.

IRCC cho biết “Theo kết quả của việc lắng nghe các bên liên quan và kiểm tra chặt chẽ chương trình PGP, Chính phủ đang thực hiện những thay đổi hơn nữa trong quy trình xét duyệt để sắp xếp việc tiếp cận chương trình và cải thiện trải nghiệm của khách hàng”.

Bộ Trưởng Bộ di trú Canada – Ông Ahmed Hussen cho biết những thay đổi này là bằng chứng về việc Chính phủ Canada “cam kết giúp đỡ các gia đình sống, làm việc và phát triển cùng nhau ở Canada”. Đây là một tin rất vui cho những ai đang muốn bảo lãnh ông bà/ cha mẹ để đoàn tụ với gia đình.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook