05.07.2022

Cách vận hành bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ

Cách vận hành bộ máy chính phủ liên bang Hoa Kỳ tạo nên một trong những quốc gia vĩ đại nhất thế giới
Hiến pháp của nước Mỹ được tạo ra từ hơn 100 năm trước từ những bộ óc siêu phàm và có tầm nhìn vượt thời gian, để cho đến nay hiến pháp Mỹ vẫn không hề lỗi thời và là cốt lõi tạo nước Mỹ vĩ đại của ngày hôm nay.
Hiến pháp Hoa Kỳ tạo ra 3 ngành của chỉnh phủ liên bang, mỗi ngành có những trách nhiệm riêng biệt nhằm kiểm soát lẫn nhau và tạo ra sự cân bằng, không một ngành nào nắm quá nhiều quyền lực lấn át so với 2 ngành còn lại.

Ngành Lập Pháp: Quốc Hội

Công dân Mỹ bỏ phiếu để bầu ra người đại diện cho họ vào Quốc Hội Hoa Kỳ. Quốc Hội có trách nhiệm soạn thảo pháp luật cho đất nước. Quốc Hội Hoa Kỳ gồm có Hạ Viện và Thượng Viện

Hạ Viện:
Gồm có 435 dân biểu, thường được gọi là “the House”. Hạ Viện do mỗi người dân trong tiểu bang bầu ra. Số dân biểu của mỗi bang tùy thuộc vào dân số của các bang đó. Mỗi tiểu bang được chia thành các quận, người dân sẽ bầu dân biểu (người đại diện) của quận họ vào Hạ Viện.

Một phiên họp của Hạ viện Mỹ

Một phiên họp của Hạ viện Mỹ

Nhiệm kỳ của một dân biểu là 2 năm, người dân biểu này có thể được bầu lại/không được bầu lại tùy kết quả của cuộc bầu cử kế tiếp. Không có sự thời gian thời gian phục vụ của mỗi dân biểu trong Hạ Viện.
Ngoài ra, Hạ Viên còn có thêm 5 đại biểu, những đại biểu này đến từ quận Columbia, khối thịnh vượng chung Mariana Islands, và các vùng lãnh thổ đảo Guam, American Smoa và quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Puerto Rico có một ủy viên hội đồng nhân dân làm đại diện chho họ tại Hạ Viện.
Hạ Viên chịu các trách nhiệm đặc biệt sau:
• Đề xuất những đạo luật về thuế.
• Quyết định việc một viên chức chính phủ bị tố cáo phạm tội chống lại tổ quốc sẽ bị đưa ra xét xử trước Thượng Viện hay không. Quy trình này gọi là truất phế (impeachment).

Thượng Viện Hoa Kỳ
Bao gồm 100 Thượng Nghị Sĩ. Khác với Hạ Viện là số dân biểu mỗi tiểu bang sẽ nhiều hay ít tùy thuộc vào dân số của tiêu bang đó, số Thượng Nghị Sỹ đến từ mỗi tiểu bang là bằng nhau là 2 người. Bang đông người như Cali hay bang ít người như Cali với dân số gần 40 triệu người cũng có 2 Thượng Nghị Sỹ ngang với bang ít dân nhất nước Mỹ là Wyomin (khoảng nửa triệu người). Điều luật này đưa ra để đảm bảo quyền lợi công bằng cho mỗi tiểu bang, đặc biệt là các tiêu bang ít người có sức ảnh hưởng bằng nhau trong quyền hạn của Thượng Viện Hoa Kỳ, đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe và quyền lợi của họ tôn trọng ngang bằng các bang lớn. Đây là một điều thật sự xuất chúng mà các cha đẻ của Hiến Pháp Hoa Kỳ, góp phần tạo nên sự vững chắc của Hợp Chuẩn Quốc Hoa Kỳ hơn 100 năm qua.

Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách khổng lồ cho an sinh xã hội

Thượng viện Mỹ thông qua gói ngân sách khổng lồ cho an sinh xã hội

Nhiệm kỳ của Thượng Nghị Sĩ là sáu năm, và sau đó người dân sẽ bầu lại cho Thượng Nghị Sĩ này hoặc chọn người khác để đại diện cho họ.
Thượng Nghị Sĩ có thể phục vụ vô hạn định trong Quốc Hội như dân biểu ở Hạ Viện.
Thượng Viện có các trách nhiệm đặc biệt và chỉ có họ mới có thể làm các việc sau:
• Đồng ý hoặc không đồng ý đối với bất cứ thỏa thuận nào mà Tổng Thống ký với quốc gia khác hoặc những tổ chức của các quốc gia khác (còn gọi là Hiệp Ước)
• Đồng ý hoặc không đồng ý đối với bất cứ ai mà Tổng Thống chọn vào những chức vụ cao cấp, ví dụ như thẩm phán Tối Cao Pháp Viện (Supreme Court) hoặc những người điều hành các bộ ngành liên bang như Bộ Giáo Dục, Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ.
• Xét xử những quan chức chính phủ bị Hạ Viện phế truất.

Ngành Hành Pháp: Tổng Thống

Tổng Thống có nhiệm kỳ 4 năm và chỉ có thể phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Phó Tổng Thống sẽ trở thành Tổng Thống nếu Tổng Thống qua đời, từ chức hoặc không thể làm việc được nữa khi đang đương nhiệm kỳ.

Tân Tổng thống Joe Biden phát biểu nhậm chức. Ảnh Reuters

Tân Tổng thống Joe Biden phát biểu nhậm chức. Ảnh Reuters

Tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp và chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và thi hành luật pháp của đất nước.
Tổng Thống còn có trách nhiệm đề cử những quan chức cấp cao nhất, chánh án Tối Cao Pháp Viện. Tổng thống là người đứng đầu quân đội và được gọi là Tổng Tư Lệnh.

Ngành Tư Pháp: Tối Cao Pháp Viện

Hiến Pháp đã tạo nên Tối Cao Pháp Viện, là tòa án cao nhất của Hoa Kỳ. Tối Cao Pháp Viện có 9 chánh án, là những thẩm phán (Justice) được đề cử bởi Tổng Thống và phê chuẩn bởi Thượng Viện. Thời hạn phục vụ của những chánh án này là suốt đời, cho đến khi họ không thể làm việc được nữa. Tối Cao Pháp Viện có quyền lực rất lớn, họ có thể bác bỏ luật pháp của tiểu bang và liên bang nếu những luật này có sự mâu thuẫn với Hiến Pháp Hoa Kỳ.

Các Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tháng 10 năm 2020

Các Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tháng 10 năm 2020

Chính Quyền Tiểu Bang Và Chính Quyền Địa Phương

Ngoài chính phủ liên bang, mỗi tiểu bang có hiến pháp và chính quyền riêng. Mỗi chính quyền tiểu bang cũng có ba ngành: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Người đứng đầu ngành hành pháp tiểu bang được gọi là thống đốc (governor). Người dân trong mỗi tiểu bang bầu ra thổng đốc và người đại diện cho họ vào cơ quan lập pháp tiểu bang.
Cơ quan lập pháp tiểu bang soạn thảo luật để áp dụng trong mỗi tiểu bang. Những luật này không thể đi ngược lại Hiến Pháp Hoa Kỳ. Ngành tư pháp ở mỗi tiểu bang tuân thủ các điều luật của tiểu bang đó.
Mỗi tiểu bang cũng có những chính quyền địa phương. Có chính quyền thành phố hoặc chính quyền hạt hoặc đôi khi cả hai. Những chính quyền này cung cấp và giám sát nhiều dịch vụ trong cộng đồng địa phương, như là trường công lập, thư viện, cảnh sát và cứu hỏa, cũng như các dịch vụ nước, khí đốt và điện.
Thông thường, nhân dân trong cộng đồng địa phương bầu lên các viên chức chính quyền địa phương, một số viên chức khác thì được bổ nhiệm. Chính quyền địa phương có nhiều loại hình khác nhau. Một số chính quyền địa phương có người đứng đầu của riêng mình; một số chính quyền địa phương khác có hội đồng thành phố hoặc hội đồng hạt. Cộng đồng địa phương cũng có hội đồng giáo dục, là những công dân đã đắc cử hoặc được bổ nhiệm để giám sát những trường công lập.

Xem thêm:

Những gói vay mua nhà thế chấp tốt nhất ở Mỹ

Bất động sản Mỹ: Cách tìm người cho vay thế chấp nhà tốt nhất

Thẻ tín dụng nào tốt nhất ở Mỹ?

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook