21.04.2022

Bảo hiểm Xã hội theo Thu nhập tại Ireland (PRSI)

Tại Ireland, mọi người sử dụng lao động cũng như người lao động trên 16 tuổi và dưới 66 tuổi sẽ có nghĩa vụ phải đóng các khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ Bảo hiểm Xã hội quốc gia, mức phải trả tùy thuộc vào thu nhập và nghề nghiệp, đây được gọi là khoản đóng góp Bảo hiểm Xã hội theo Thu nhập (PRSI).

Nếu đi làm thuê, các khoản đóng góp PRSI của bạn sẽ được chủ lao động khấu trừ vào tiền lương hàng tháng và được Cục Doanh thu Ireland thu theo hệ thống Pay As You Earn (PAYE). Trong một số trường hợp, nếu thu nhập của bạn thấp hơn một hạn mức nhất định thì bạn sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội. Tuy vậy bạn vẫn được hưởng lợi ích bảo hiểm xã hội vì người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm đầy đủ cho bạn.

Nếu đang tự kinh doanh hoặc làm việc tự do, bạn sẽ trả khoản đóng góp bảo hiểm xã hội Loại S trực tiếp cho Cục Doanh thu. Kể từ năm 2014, những khoản doanh thu chưa thực hiện như thu nhập cho thuê, đầu tư, cổ tức, và lãi tài khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm cũng phải chịu trách nhiệm đối với PRSI. Ủy viên Doanh thu sẽ nộp số tiền thu được này vào Quỹ Bảo hiểm Xã hội. 

Quỹ Bảo hiểm xã hội được tạo thành từ hai tài khoản:

 • Tài khoản vãng lai: do Bộ trưởng Bộ Bảo trợ xã hội quản lý, bao gồm các khoản tiền thu được từ những người đang làm việc và được sử dụng để tài trợ cho các khoản thanh toán bảo hiểm xã hội.
 • Tài khoản đầu tư: là loại tài khoản tiết kiệm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý. 

Các thứ hạng của PRSI

Các mức đóng góp của PRSI được chia thành nhiều loại khác nhau, được gọi là ‘các hạng PRSI’, cho biết tỷ lệ PRSI bạn phải trả hoặc “tỷ lệ đóng góp” của bạn, được xác định bởi tính chất công việc và thu nhập hàng tuần của bạn.  Ví dụ: một người làm việc trong siêu thị có thu nhập dưới 38 EUR mỗi tuần sẽ được bảo hiểm theo Hạng J. Nếu người đó kiếm được trên 38 EUR, họ có thể sẽ được bảo hiểm theo Hạng A. Hầu hết những người lao động tại Ireland sẽ trả PRSI Hạng A.

Có tổng cộng 11 hạng PRSI (A, B, C, D, E, H, J, K, M, S và P) và các lớp nhỏ (chẳng hạn như A1, J0, CX, v.v.). Hạng PRSI cũng sẽ xác định các loại phúc lợi xã hội mà bạn đủ điều kiện được hưởng, ví dụ như: Trợ cấp Chính phủ (Khoản đóng góp), Trợ cấp dành cho Người tìm việc làm và Trợ cấp Đau ốm. Tuy nhiên, để thực sự được hưởng một quyền lợi nào đó, bạn còn phụ thuộc phải đáp ứng một số tiêu chí cụ thể.

Tuần đóng góp PRSI

Một tuần làm việc của bạn có thể sẽ không giống với tuần đóng góp PRSI. Tuần đóng góp PRSI bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Tuần thứ nhất từ ngày 1/1 đến ngày 7/1, tuần thứ hai là từ ngày 8/1 đến ngày 14/1, và cứ tiếp tục như vậy. Đối với năm 2022, tuần PRSI bắt đầu từ thứ Bảy và kết thúc vào thứ Sáu. Tuần đóng góp có thể ảnh hưởng đến việc đóng bảo hiểm xã hội của những người làm việc bán thời gian và chia sẻ công việc.

Làm việc cho gia đình và PRSI

Hầu hết người lao động tại Ireland đều phải trả PRSI, nhưng có ngoại lệ trong trường hợp có liên quan đến “Làm việc cho gia đình”. Thuật ngữ này được sử dụng để mô tả tình huống trong đó một thương nhân tự kinh doanh nhận được sự hỗ trợ hay thuê lại một hoặc một vài thành viên gia đình cụ thể để tham gia vào quá trình vận hành công việc. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đó không hoạt động như một hộ kinh doanh cá thể, mà là một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh, thì sẽ không được coi là làm việc cho gia đình.

Hầu hết người dân Ireland đều phải tham gia đóng góp để nhận lại các khoản phúc lợi bảo hiểm xã hội

Các khoản phúc lợi của bảo hiểm xã hội

Những công dân đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi, bao gồm:

 • Trợ cấp Người tìm việc
 • Trợ cấp đau ốm
 • Trợ cấpi thai sản
 • Trợ cấp nhận con nuôi
 • Trợ cấp về sức khỏe và an toàn
 • Trợ cấp dành cho người không đủ khả năng làm việc
 • Trợ cấp dành cho người ở góa
 • Trợ cấp dành cho Người giám hộ (Tùy theo điều kiện)
 • Lương hưu chính phủ (Tùy theo điều kiện)
 • Trợ cấp điều trị
 • Trợ cấp dành cho các thương tật nghề nghiệp
 • Trợ cấp của Người chăm sóc

Tuy nhiên, việc chi trả trợ cấp còn tùy thuộc vào các yếu tố sau đây:

 • Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội theo hạng hoặc những hạng nào.
 • Độ tuổi mà bạn bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội (điều này sẽ được áp dụng trong trường hợp đăng ký nhận Lương hưu Chính phủ).
 • Số lượng các khoản đóng góp đã hoàn thành và / hoặc lịch sử hoạt động mà bạn đã thực hiện kể từ khi bắt đầu làm việc có bảo hiểm.
 • Số lượng các khoản đóng góp đã hoàn thành và / hoặc lịch sử hoạt động được ghi lại trong năm thuế liên quan trước năm bạn yêu cầu trợ cấp.
 • Năm thuế liên quan là năm thuế hoàn chỉnh trước thời điểm bạn yêu cầu trợ cấp bảo hiểm một năm.
 • Số lần đóng góp trung bình hàng năm đối với một số khoản lương hưu.

Duy trì Bảo hiểm xã hội của bạn

Nếu bạn quyết định nghỉ việc lâu dài, điều quan trọng là phải duy trì hoạt động hồ sơ bảo hiểm xã hội của mình. Để bảo vệ hồ sơ bảo hiểm xã hội và giữ cho nó hoạt động bình thường, bạn nên liên hệ với Phòng phúc lợi xã hội. Bạn có thể đóng góp tự nguyện trong một số trường hợp nhất định.

Ireland cũng có các thỏa thuận an sinh xã hội với nhiều quốc gia khác, cho phép bạn kết hợp khoản đóng góp bảo hiểm xã hội mà bạn đã thực hiện ở Ireland với khoản đóng góp bảo hiểm xã hội được thực hiện tại một quốc gia khác. Điều này có thể giúp bạn đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội ở Ireland hoặc quốc gia mà Ireland có thỏa thuận về an sinh xã hội.

Tất cả các hồ sơ liên quan đến việc đóng góp bảo hiểm của bạn sẽ được lưu giữ và quản lý bởi bộ phận Hồ sơ PRSI trong Sở Bảo trợ Xã hội. Sở cũng sẽ chịu trách nhiệm về các khoản thanh toán nhằm đóng góp vào bảo hiểm xã hội của bạn. Bạn có thể yêu cầu một bản sao hồ sơ bảo hiểm xã hội thông qua hình thức trực tuyến. Để kiểm tra hồ sơ bảo hiểm xã hội, bạn sẽ cần sở hữu Số Dịch vụ Công cá nhân (PPSN). Đây cũng là mã số nhận dạng duy nhất mà bạn cần có khi giao dịch với các cơ quan nhà nước.

Xem thêm:

5 lợi ích kinh tế dành cho người cao tuổi tại Ireland

Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Ireland

 

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook