07.12.2019

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 01/2020

IBID cập nhật bản tin visa tháng 1 năm 2020 đến các nhà đầu tư.
Theo bản tin visa tháng 01/2020, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp của Việt Nam có “ngày ưu tiên” trước ngày 08/12/2016 – tăng lên 1 tuần so với bản tin visa tháng 12/2019.

Xem thêm:

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 02/2020

Lịch chiếu khán di dân Mỹ tháng 12/2019

 

Ngày ưu tiên đến hạn để chuyển đổi tình trạng của chương trình đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng đã được liệt kê là “không có sẵn (U)” đối với tất cả các quốc gia bao gồm cả Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam.

EB-1: Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.

EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10. 000 visa cho nhóm “lao động khác”.

EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.

EB-5: Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào khu vực nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3000 visa dành cho các nhà đầu tư vào trung tâm vùng theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.
C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại. Điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ chuẩn.
U”: không có sẵn. Điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

Nguồn: National Visa Center

Các nhà đầu tư có ý định đầu tư EB-5 định cư Mỹ cần nộp hồ sơ càng sớm càng tốt để giảm thiểu rủi ro và tránh những thay đổi của chương trình EB-5 trong thời gian tới.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook