Việc duy trì tình trạng Thường trú theo Chính sách và Bản ghi nhớ Hướng dẫn Hành chính dưới quyền của tổng thống Trump

Liên quan đến Sắc luật (E0) của tổng thống Trump về việc “Tăng cường chính sách an ninh nội địa Mỹ”, Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành Bản ghi nhớ chính sách có tên “Hướng dẫn cập nhật cho các trường hợp liên quan đến “Thông báo yêu cầu trình diện (NTAs) cho các trường hợp người nước ngoài bị cấm nhập cảnh và bị trục xuất” vào ngày 28 tháng 6 năm 2018.
Một trong những ưu tiên của sắc luật này là trục xuất những người nước ngoài mà bị yêu cầu ra khỏi Mỹ bao gồm những người đã có lệnh trục xuất hoặc cấm nhập cảnh và không có ngoại lệ. USCIS có quyền nộp Thông Báo yêu cầu trình diện để bắt đầu quá trình trục xuất với các nhà đầu tư EB-5 trong các trường hợp sau: 

1. Đã từng vi phạm luật di trú và đang không có tình trạng cư trú hợp pháp;
2. Đã từng gian lận, cung cấp sai thông tin, lợi dụng các chương trình phúc lợi xã hội; và 
3. Đã bị kết tội hình sự, ngay cả việc bị bắt trong một vụ án hình sự mà sự vụ chưa được giải quyết xong

Hiện nay điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà đầu tư EB-5 là duy trì tình trạng thường trú có điều kiện, đặc biệt là trong khoảng thời gian tồn đọng visa xảy ra từ thời điểm đơn I-526 được chấp thuận cho đến khi hồ sơ được xét duyệt theo ngày ưu tiên. 

Hướng dẫn dưới đây đưa ra các bước mà các nhà đầu tư EB-5 cần thực hiện để duy trì tình trạng thường trú nhân trong bất kỳ giai đoạn nào suốt quá trình visa tồn đọng của diện đầu tư EB-5.

1. Duy trì tình trạng visa không định cư 
Nhà đầu tư EB-5 và/ hoặc các thành viên gia đình phụ thuộc, những người có thể lưu trú tại Hoa Kỳ trong tình trạng visa không định cư cần phải cẩn trọng trong việc duy trì tình trạng không định cư để tránh bị trục xuất bởi USCIS.

Du học sinh đang học tại Hoa Kỳ, bao gồm thành viên phụ thuộc của nhà đầu tư, nên hiểu rằng họ:

Phải tiếp tục việc học theo đúng visa F-1 hoặc M-1 do nhà trường cấp;
Không thể làm việc trái phép. Du học sinh phải làm việc theo đúng CPT (Curricular Pratical Training) hoặc OPT (Optional Practical Trainging) hoặc bán thời gian trong trường. Du học sinh phải nhớ rằng ngay cả việc thực tập không lương hoặc công việc tình nguyện đều có thể được coi là "việc làm", do đó phải kiểm tra với nhà trường và luật sư di trú để xem “việc làm” đó có được cho phép đối với tình trạng du học hay không; và 
Nên kiểm tra với luật sư và văn phòng sinh viên quốc tế trước khi: làm việc, thay đổi chương trình học, giảm khóa học hoặc dừng khóa học.

Quan trọng hơn, chính quyền Trump gần đây đã thay đổi một số quy tắc di trú áp dụng cho sinh viên nước ngoài. Vì không thành công duy trì tình trạng di trú trước hoặc sau ngày 9 tháng 8 năm 2018, những diện di trú không định cư của các loại visa F, J hoặc M bắt đầu xảy ra tình trạng "hiện diện bất hợp pháp", trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây mà xảy ra đầu tiên:

Một ngày sau ngày mà các cá nhân có visa không theo diện di dân F, J hoặc M không còn tiếp tục theo đuổi khoá học hoặc được cấp phép, hoặc sau ngày mà du học sinh tham gia vào một hoạt động trái phép (như làm việc trái phép);
Một ngày sau ngày hoàn tất khoá học (bao gồm bất kỳ khóa đào tạo thực hành được cấp phép cộng với bất kỳ thời gian gia hạn được ủy quyền nào);
Một ngày sau khi mẫu đơn I-94 hết hạn mà các cá nhân có visa không theo diện di dân F, J hoặc M được cấp trong khoảng thời gian xác định;
Một ngày sau khi thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất (dù quyết định đó có bị kháng cáo hay không).

Bất kỳ nhà đầu tư EB-5 hoặc người phụ thuộc có số ngày lưu trú bất hợp pháp hơn 180 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ sau đó trong bất kỳ diện nào, kể cả thẻ xanh, trong 3 năm. 

Bất kỳ nhà đầu tư EB-5 hoặc người phụ thuộc có số ngày lưu trú bất hợp pháp hơn 365 ngày sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ sau đó trong bất kỳ diện nào, kể cả thẻ xanh, trong 10 năm.

Việc gia tăng thời gian lưu trú bất hợp pháp cùng với sự vi phạm tình trạng sinh viên có thể dẫn đến việc nhà đầu tư EB-5 và/ hoặc những người phụ thuộc không lấy được thẻ xanh diện EB-5. 

Điều tối quan trọng là các du học sinh nên kiểm tra với văn phòng sinh viên quốc tế và/ hoặc luật sư di trú trước khi thay đổi khoá học, giảm môn học, nghỉ học hoặc chấp nhận bất kỳ việc làm nào, bao gồm các việc làm tình nguyện và thực tập không lương.

Đối với nhà đầu tư EB-5, hoặc người phụ thuộc có các tình trạng di trú không định cư tại Mỹ như H-1B hoặc H-4, L-1 hoặc L-2,và E-1 và E-2 mà thay đổi việc làm có thể ảnh hưởng đến tình trạng không định cư của họ. Thay đổi công ty, địa điểm làm việc, mức lương và/hoặc vị trí chức danh có thể ảnh hưởng đến việc nhà đầu tư có duy trì trạng phù hợp tại Hoa Kỳ hay không. Để chắc chắn, nhà đầu tư cần kiểm tra với luật sư di trú trước khi có bất kỳ một sự thay đổi nào liên quan đến công việc để đảm bảo rằng họ đang duy trì tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ. Việc không duy trì tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể dẫn đến việc bắt đầu thủ tục trục xuất và không đủ điều kiện xin thẻ xanh EB-5.
Nhà đầu tư cần kiểm tra với luật sư di trú trước khi có bất kỳ một sự thay đổi nào liên quan đến công việc để đảm bảo rằng họ đang duy trì tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ.

2. Các vấn đề hình sự:
Sắc lệnh của Tổng thống Trump, cùng với bản ghi nhớ thực hiện Bộ An Ninh Nội Địa (DHS), ưu tiên trục xuất người nước ngoài khi họ:

Đã bị kết án về bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào;
Đã bị buộc tội với bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào dù sự vụ chưa được giải quyết; và
Có các hành vi có thể cấu thành tội phạm.

Quan trọng hơn, Sở di trú Hoa Kỳ không cần bản tuyên án hình sự để bắt đầu quá trình trục xuất đối với nhà đầu tư EB-5 hoặc bất kỳ thành viên phụ thuộc nào trong gia đình. Ngoài ra, bất kỳ vụ bắt giữ hoặc bản án nào xảy ra trong giai đoạn chờ visa, trong hoặc sau khi đơn I-526 chấp thuận, trong khi nhà đầu tư và những người phụ thuộc đang chờ phỏng vấn xin thị thực nhập cư, đều có thể ảnh hưởng đến việc cấp thị thực nhập cư bởi Lãnh sự quán hoặc ảnh hưởng đến việc phê duyệt đơn I-485 bởi Sở di trú Hoa Kỳ. 

Điều thật sự tối quan trọng cần phải lưu ý là nhà đầu tư hoặc người phụ thuộc nếu bị bắt giữ ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới vì bất kỳ vi phạm nào cần ngay lập tức tìm đến luật sư di trú để xác định cách giải quyết phù hợp nhất. 

Điều rất quan trọng khác đối với các nhà đầu tư EB-5 và những người phụ thuộc của họ là cần cho luật sư của họ biết tất cả các vụ bắt giữ và gặp gỡ với cơ quan thực thi pháp luật. Kể cả khi các đơn xin thị thực trước đây đã được chấp thuận trong quá khứ, hoặc kể cả khi việc bắt giữ và kết án đã xảy ra từ rất lâu trước đây hoặc chỉ vì vi phạm rất nhỏ, việc bắt giữ như vậy có thể dẫn đến việc bắt đầu các thủ tục trục xuất tại Hoa Kỳ. Việc che giấu các vụ bắt giữ và các bản án có thể đến việc bị từ chối thị thực nhập cư, từ chối đơn I-485, hoặc từ chối đơn I-829 và bắt đầu các thủ tục trục xuất.

3. Giả mạo hoặc gian lận trong các đơn xin thị thực:
Việc giả mạo chứng từ hoặc gian lận trong đơn xin cấp thị thực là một điều nghiêm cấm cho việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với thị thực không nhập cảnh hay thẻ xanh. Nhà đầu tư EB-5 có đơn xin cấp I-526 đang chờ phê duyệt hoặc đã được chấp thuận cần phải lưu ý những điều sau đây:

1. Nhà đầu tư EB-5 phải khai báo tình trạng đang chờ xử lý hay được chấp thuận của Mẫu I-526 trên bất kỳ Đơn DS-160 nào cho việc xin thị thực không định cư, bao gồm cả việc xin thị thực du lịch
2. Tất cả các vụ bắt giữ và kết án phải được khai báo trên đơn xin thị thực,bất kể thời gian qua bao lâu kể từ khi có quyết định bản án hoặc vị phạm đáng kể như thế nào, và kể cả khi bản án sau đó đã bị xóa khỏi hồ sơ của họ; và
3. Các nhà đầu tư và người phụ thuộc của họ phải trả lời các câu hỏi về việc làm, học vấn, và lịch sử cư trú một cách nhất quán với Mẫu Đơn I-526 được nộp

Việc giả mạo chứng từ hoặc gian lận trong đơn xin cấp thị thực là một điều nghiêm cấm cho việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với thị thực không nhập cảnh hay thẻ xanh

Các nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ cần lưu ý rằng việc xin thị thực du lịch mục đích sinh con ở Hoa Kỳ có thể được xem là cơ sở để từ chối thẻ xanh tại cuộc phỏng vấn xin thị thực nhập cư. Ngoài ra, một nhà đầu tư EB-5 không bao giờ nên đăng ký con em mình ở trường tại Hoa Kỳ theo thị thực du lịch vì điều này có thể dẫn đến kết quả cha mẹ bị cấm vào Mỹ vĩnh viễn. 

Phỏng dịch từ thông báo của Công ty Luật Greenberg Traurig

Quý Nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ (EB-5), hãy liên hệ với chúng tôi:
TP. Hồ Chí Minh
Lầu 5, Toà nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Điện thoại: (028) 38 222 102 - Hotline: 0916 22 00 68

Hà Nội
Phòng 611, Lầu 6, Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 367 967 - Hotline: 0988 139 238


          

address icon
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng tại TP. HCM
Lầu 5, Toà nhà Master
155 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3, TP. HCM
Tel: (028) 38 222 102 | Fax: (028) 38 221 202

Văn phòng tại Hà Nội
Phòng 611, Lầu 6, Press Club
59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39 367 967 | Fax: (024) 39 368 069

Email: info@ibid.vn
Website: www.ibid.vn
LIÊN HỆ NGAY