05.08.2018

Từ ngày 01/04/2019 chương trình đầu tư lấy quốc tịch Grenada thay đổi điều kiện đầu tư

Chính phủ Grenada đã ban hành sửa đổi các quy định về đầu tư nhập tịch Grenada nhằm đem đến một lựa chọn mới cho việc đầu tư vào các dự án được chấp thuận đủ điều kiện.

Theo đó, kể từ ngày 01/04/2019, chương trình đầu tư nhập tịch Grenada sẽ có một số thay đổi như sau:

1. Đối với các dự án được chấp thuận thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch: Mỗi đương đơn phải đầu tư tối thiểu là 220,000 USD cộng với quỹ đóng góp chính phủ ít nhất 50,000 USD. Mỗi đương đơn sẽ là người đồng sở hữu căn hộ/ bất động sản với ít nhất một đương đơn chính khác.

2. Đối với các dự án được chấp thuận không thuộc lĩnh vực lưu trú du lịch, hoặc đối với những nhà đầu tư muốn là người sở hữu duy nhất của căn hộ/ bất động sản, sẽ phải đầu tư tối thiểu là 350,000 USD cộng với quỹ đóng góp chính phủ ít nhất 50,000 USD.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!