08.04.2021

Thuế Mỹ - Sự khác nhau giữa K-1, W-2 và 8805 (Phần 1)

Hệ thống thuế Mỹ khá phức tạp. Trên thực tế, Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS) có hơn 800 biểu mẫu khác nhau dùng để khai thuế. Tuy nhiên, hầu hết người khai thuế chỉ dùng vài mẫu trong số này. Người khai thuế cần hiểu rõ các biểu mẫu liên quan và cần thiết với từng cá nhân cụ thể và cách thức dùng các biểu mẫu này để tránh bị phạt. Các biểu mẫu mà các Trung Tâm Vùng dùng cho các nhà đầu tư bao gồm mẫu K-1, mẫu W-2 và mẫu 8805. Hiểu được sự khác nhau giữa các mẫu này giúp nhà đầu tư dễ dàng khai thuế của mình.

Những câu hỏi thường gặp trong biểu mẫu K-1

Mẫu K-1 là gì?

Mẫu K-1 là biểu mẫu khai thuế hàng năm cho các nhà đầu tư trong các công ty hợp danh, công ty TNHH và những công ty chuyển tiếp toàn bộ thu nhập trong năm từ vốn đầu tư sang nhà đầu tư để tự khai thuế. Mẫu K-1 liệt kê vốn đầu tư, thu nhập và lãi lỗ của khoản đầu tư này trong một năm.

Vì sao nhà đầu tư EB-5 lại nhận được mẫu K-1?

Mục đích chính của mẫu này là dùng để báo cáo với IRS. IRS dùng thông tin trên K-1 để xác định các loại thuế tương ứng và phù hợp. Mẫu K-1 dẫn chứng các khoản lãi và lỗ của từng khoản đầu tư, chẳng hạn như tiền cổ tức hoặc khoản lãi hoặc lỗ của việc bán tài sản. Mẫu K-1 có mục đích tương tự như mẫu 1099-MISC hoặc mẫu 1099-NEC. Các mẫu này báo cáo lợi tức hoặc lãi chứng khoán hoặc lãi từ việc bán chứng khoán. Trung tâm vùng và dự án cung cấp mẫu K-1 cho tất cả các nhà đầu tư EB-5, các nhà đầu tư vốn và các quỹ đầu tư khác trong dự án.

K-1 có các thông tin gì?

Mẫu K-1 có 03 phần như sau:
1. Thông tin về công ty cung cấp biểu mẫu này
2. Thông tin về đối tác/ cổ đông
3. Thông tin tài chính

Khi nào nhà đầu tư nhận được mẫu K-1?

Thông thường, mẫu K-1 thường được nhận sau các giấy tờ khác. Mẫu W-2 hoặc 1099, là mẫu liệt kê thu nhập năm thường được gửi cho nhà đầu tư vào cuối tháng 01 hàng năm. Trong khi đó, mẫu K-1 thường được gửi vào ngày 15 tháng 3.

Có khi nào nhận được nhiều mẫu K-1 cùng lúc?

Thông thường, mỗi nhà đầu tư chỉ nhận một mẫu K-1 hàng năm. Với các nhà đầu tư EB-5 có khoản tái đầu tư vào các dự án tái đầu tư khác nhau cũng chỉ nhận một mẫu K-1.

Cần làm gì sau khi nhận được mẫu K-1?

Công ty phát hành mẫu K-1 nộp mẫu này cho IRS và gửi cho nhà đầu tư 01 bản sao. Nhà đầu tư cần nộp mẫu K-1 này cho người khai thuế hoặc kế toán của mình cùng với các mẫu và hồ sơ khai thuế khác để hoàn tất hồ sơ khai thuế hàng năm của mình.

Xem thêm: Thuế Mỹ – Sự khác nhau giữa K-1, W-2 và 8805 (Phần 2)

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook