15.03.2021

THỐNG KÊ CHÍNH THỨC TỪ USCIS : TÌNH HÌNH ĐƠN I-526 VÀ I-829 QUÝ 4 2020

Vào 25 tháng 1 vừa qua, Sở di trú Mỹ – USCIS đã công bố số liệu thống kê quý 4 năm 2020 cho tất cả các loại Đơn I-526, Đơn I-829 , Đơn I-924 và Đơn I-924A. Các dữ liệu mới được công bố cho thấy tình hình đơn I-829 và I-526 được nộp, được xử lý, tỷ lệ được xét duyệt và số lượng còn tồn đọng trong năm tài chính 2020.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỐ LƯỢNG ĐƠN I-829

Có 3.096 đơn I-829 (đơn xin chuyển đổi thẻ xanh vĩnh viễn) được nộp trong năm tài chính Mỹ 2020 (ngày 1 tháng 10 năm 2019 – ngày 30 tháng 9 năm 2020), giảm 18% so với năm tài chính 2019 khi số lượng đơn I-829 đạt mức cao nhất trong lịch sử.

Trong năm tài chính 2020, USCIS đã xử lý tổng cộng 2.771 đơn I-829. Đây là số lượng đơn I-829 được xử lý trong năm cao kỷ lục trong lịch sử của Chương trình EB-5.

Tỷ lệ Phê duyệt đơn I-829:

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-829 là 95% trong năm 2020, tăng 1% so với năm 2019. Không giống như tỷ lệ chấp thuận I-526 cho thấy mức độ dao động cao trong năm tài chính 2020, tỷ lệ chấp thuận I-829 vẫn nằm trong khoảng 94% đến 96% trong ba năm qua.

Số lượng đơn I-829 tồn đọng:

Tính đến cuối năm 2020 (ngày 30 tháng 9 năm 2020), 10.304 đơn I-829 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS. Dựa trên số lượng đơn I-829 được xét duyệt hiện tại (trung bình 231 đơn mỗi tháng), USCIS có thể mất khoảng 3,7 năm để giải quyết các trường hợp I-829 tồn đọng hiện tại.

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỐ LƯỢNG ĐƠN I-526

Với 53 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-526 (đơn xin thẻ xanh có điều kiện) vào quý 4, năm tài chính Mỹ 2020, tổng số đơn I-526 trong toàn bộ năm tài chính 2020 là 4.378, tăng 5% so với năm tài chính trước.

Tuy nhiên, 4.264 – tương đương với 97% hồ sơ I-526 trong năm tài chính 2020 được nộp trong Quý 1 (trước thời điểm tăng tiền đầu tư EB-5 lên 900.000 USD).

USCIS đã xử lý tổng cộng 3.421 trường hợp I-526 trong năm tài chính 2020, giảm 27% so với năm tài chính trước.

Tỷ lệ Phê duyệt đơn I-526:

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của các đơn I-526 đã tăng trở lại 79% trong quý 4, năm tài chính 2020 so với quý trước khi tỷ lệ chấp thuận chỉ là 62%.

Nhìn chung, tỷ lệ chấp thuận I-526 trong năm FY2020 là 75%, mức thấp nhất trong tám năm qua.

Số lượng đơn I-526 tồn đọng:

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, hơn 15.060 đơn I-526 vẫn đang chờ xử lý tại USCIS.

Dựa trên tỷ lệ xử lý đơn I-526 vào năm 2020, sẽ mất gần 4,4 năm để giải quyết tồn đọng các trường hợp I-526 hiện tại.

Nguồn: USCIS, IIUSA

 

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook