20.01.2021

MRVP - Nhà đầu tư sẽ không còn hình thức đầu tư vào trái phiếu chính phủ Malta từ tháng 3/2021

Vừa qua, cơ quan Thị thực Định cư Malta đã công bố các điều khoản cập nhật cuối cùng cho Chương trình Thị thực Định cư Malta (MRVP). Từ nay chương trình này được đổi tên mới là Chương trình Thường trú Nhân Malta (MPRP) và có nhiều thay đổi.

Trước đây, nhà đầu tư được chọn 1 trong 2 hình thức đầu tư sau:

  • Đầu tư vào trái phiếu chính phủ trị giá 250.000 EUR hoặc cổ phiếu / vốn chủ sở hữu khác được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Malta và giữ lại trong ít nhất 5 năm;
  • Mua bất động sản trị giá 320.000 EUR (hoặc trị giá 270.000 EUR áp dụng ở phía Nam Malta hoặc đảo Gozo), hoặc thuê bất động sản 12.000 EUR mỗi năm (hoặc 10.000 EUR ở phía Nam Malta hoặc đảo Gozo);

Và Đóng góp không hoàn lại cho chính phủ 30.000 EUR (trong đó 5.500 EUR là khoản thanh toán trước cho phí hành chính của chính phủ)

Tuy nhiên, yêu cầu đầu tư 250.000 EUR vào trái phiếu chính phủ đã được xóa bỏ hoàn toàn, trong khi mức đầu tư bất động sản tối thiểu đã tăng lên 350.000 EUR và 300.000 EUR ở phía Nam Malta & đảo Gozo, duy trì trong ít nhất 5 năm.

Chính phủ sẽ bù đắp cho việc loại bỏ khoản đầu tư trái phiếu bằng cách tăng số tiền cần thiết cho các khoản đóng góp không thể thu hồi của chính phủ. Sẽ có sự gia tăng đáng kể trong khoản đóng góp cho Chính phủ Malta từ 30.000 EUR lên 68.000 EUR nếu mua BĐS hoặc 98.000 EUR nếu thuê BĐS.

Đương đơn cũng phải đóng góp bắt buộc 2.000 EUR cho “tổ chức phi chính phủ từ thiện, văn hóa, thể thao, khoa học, phúc lợi động vật hoặc nghệ thuật tại địa phương, đã đăng ký với Ủy viên các tổ chức tình nguyện, hoặc theo cách khác đã được Cơ quan phê duyệt”

Bên cạnh đó, đương đơn phải sở hữu thêm tổng tài sản không dưới 500.000 EUR, trong đó ít nhất 150.000 EUR  được nắm giữ dưới dạng chứng khoán.

Trên thực tế, một người nộp đơn hiện nay có thể nhận được giấy phép cư trú tại Malta với khoản đóng góp không hoàn lại là 150.000 EUR, so với khoản vốn đầu tư trước đó là 330.000 EUR trong đó 250.000 EUR có thể thu hồi được. Có thể thấy các quy định mới sẽ làm cho chương trình vừa tiết kiệm hơn cho đương đơn vừa mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho Malta.

Chương trình MPRP với các quy định mới dự kiến sẽ được áp dụng thay thế chương trình MRVP cũ vào tháng 3/2021.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook