14.07.2021

Sở di trú Mỹ nỗ lực cải thiện quy trình nhập cư

Giảm thời gian xử lý và gỡ bỏ các rào cản đối với nhập cư hợp pháp là những vấn đề mà USCIS được yêu cầu từ lâu nay. Trong nỗ lực cải tổ trước sức ép từ nhiều bên, những thay đổi mới nhất diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm nay, khi USCIS thông báo cập nhật các chính sách của mình về: xử lý nhanh, yêu cầu cung cấp bằng chứng (RFE), thông báo về ý định từ chối (NOD) và tài liệu cho phép tuyển dụng (EAD).

XỬ LÝ NHANH

USCIS làm rõ các tiêu chí về những người có thể đủ điều kiện để được ưu tiên xử lý nhanh hồ sơ định cư. Theo đó, một yêu cầu xúc tiến gấp sẽ được xem xét nếu đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí và điều kiện sau:

  • Đã xảy ra lỗi rõ ràng của USCIS
  • Chờ đợi xét xử có thể gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho một công ty hoặc cá nhân
  • Các trường hợp khẩn cấp và các lý do nhân đạo khẩn cấp
  • Các lợi ích của chính phủ Hoa Kỳ (chẳng hạn như các trường hợp khẩn cấp đối với các cơ quan liên bang như Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Bộ An ninh nội địa hoặc các lợi ích an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia khác).

Ngoài ra, các tổ chức phi lợi nhuận cũng được đăng ký yêu cầu xử lý nhanh nếu “nhằm thực hiện lợi ích văn hóa và xã hội của Hoa Kỳ”.

Tổng thống Biden thể hiện thái độ cởi mở hơn đối với chính sách nhập cư

YÊU CẦU CUNG CẤP BẰNG CHỨNG (RFE) VÀ THÔNG BÁO Ý ĐỊNH TỪ CHỐI (NOD)

Đây là những cải cách có tác động lớn nhất đối với các nhà đầu tư EB-5. Trước đây, theo bản ghi nhớ năm 2018, các cơ quan xét duyệt của USCIS không bắt buộc phải gửi RFE hoặc NOD khi hồ sơ EB-5 bị thiếu bằng chứng, họ có thể chỉ đơn giản là từ chối. USCIS hiện đã hủy bỏ bản ghi nhớ này và khôi phục chính sách năm 2013, yêu cầu các cơ quan xét duyệt phải gửi RFE và NOD và nhận phản hồi trước khi ra quyết định.

Với chính sách năm 2013 được áp dụng trở lại, các nhà đầu tư EB-5 bị từ chối do hồ sơ không rõ ràng hoặc không đầy đủ có cơ hội thứ hai để sửa chữa sai lầm và đảm bảo sẽ được chấp thuận.

TÀI LIỆU CHO PHÉP TUYỂN DỤNG (EAD)

EAD là giấy tờ cho phép những người đang chờ xử lý đơn I-485 (đơn xin chuyển đổi tình trạng từ cư trú tạm thời sang thường trú) được tiếp tục làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trong những năm gần đây, thời gian chờ đợi đối với I-485 đã tăng lên, dẫn đến việc trạng thái của đương đơn chưa được điều chỉnh khi thời hạn hiệu lực của EAD đã hết.

USCIS đã tăng thời hạn hiệu lực của EAD lên 2 năm, cho phép đương đơn tiếp tục làm việc trong khi chờ trạng thái của mình được điều chỉnh và giảm số lượng EAD mà USCIS cần xử lý.

Như vậy, có thể thấy những cải tiến nêu trên thể hiện một cách tiếp cận tích cực hơn của chính quyền Biden đối với chính sách nhập cư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hiện thực hóa “giấc mơ Mỹ” đồng thời mang lại lợi ích kinh tế cho xứ sở cờ hoa.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook