09.10.2019

Sở Di trú Hoa Kỳ thông báo sự thay đổi đáng kể trong tiến trình xử lý hồ sơ EB-5

Vào ngày 29/01/2020, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) thông báo rằng sẽ có sự thay đổi đáng kể của tiến trình xử lý các đơn I-526, thường được gọi chung là đơn EB-5. Trước đây, Sở Di trú Hoa Kỳ đã có chính sách xét duyệt hồ sơ EB-5 theo nguyên tắc “nộp trước, xử lý trước” . Điều này có nghĩa là Sở Di trú Hoa Kỳ đã xét duyệt các đơn EB-5 chỉ dựa trên ngày mà đơn được nộp vào Sở Di trú. Hôm nay, Sở Di trú thông báo rằng sẽ thay đổi chính sách này và xét duyệt đơn EB-5 theo “lượng visa có sẵn”.
Lượng visa có sẵn nghĩa là gì?
 
Sở Di trú nêu rằng “Lượng visa có sẵn” là USCIS sẽ ưu tiên xét duyệt các hồ sơ EB-5 dựa trên số lượng visa có sẵn dành cho nhà đầu tư. Điều này ảnh hưởng đến việc xét duyệt hồ sơ EB-5 theo tiêu chí nơi sinh của nhà đầu tư và lượng visa có sẵn của quốc gia đó. Xin nhắc lại, chương trình EB-5 phân bố khoảng 10.000 visa định cư hàng năm. Số lượng này bao gồm đương đơn chính, vợ/chồng và con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi. Không một quốc gia nào có được hơn 7% tổng số visa EB-5 được cấp trong mỗi năm tài chính.
Khi số lượng visa hàng năm sử dụng hết trong năm tài chính, Bộ Ngoại giao phải thiết lập thứ tự hồ sơ chờ được cấp visa định cư. Số lượng chờ này được gọi là “retrogression”. Thứ tự của nhà đầu tư được xác định bởi “ngày ưu tiên”, hay là ngày mà đơn EB-5 được nộp và tiếp nhận bởi Sở Di trú Hoa Kỳ. Ngày ưu tiên này thể hiện trên biên nhận đơn I-526 do USCIS cấp. Nhà đầu tư và những người phụ thuộc không thể được cấp thẻ xanh 2 năm có điều kiện cho đến khi ngày ưu tiên trở thành “đến hạn”. Hàng tháng, Bộ Ngoại giao theo dõi sự quá hạn mức visa (visa retrogression) và ngày ưu tiên “đến hạn” trên bản tin Visa Bulletin. Một khi ngày ưu tiên trở thành “đến hạn” trên bản tin Visa Bulletin, nhà đầu tư và người phụ thuộc có thể được cấp  thẻ xanh có điều kiện hai năm.
Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với những nhà đầu tư sinh ra tại Việt Nam?
 
Hiện nay, những nhà đầu tư được sinh ra tại Việt Nam phải chịu ảnh hưởng bởi sự lùi hạn visa (visa retrogression)/quá hạn mức visa do nhu cầu cao hơn về visa EB-5 cho các nhà đầu tư và thành viên gia đình. Kết quả là, một số nhà đầu tư có thể trải qua thời gian xử lý đơn I-526 lâu hơn dựa trên chính sách mới này của Sở Di trú Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư có đơn I-526 đang chờ xử lý với ngày ưu tiên chưa “hiện hành” phải chờ đợi lâu hơn để được xét duyệt đơn I-526.
Bảng tin Visa Bulletin tháng 02/2020 có ngày ưu tiên “đến hạn” là 15/12/2016 cho những nhà đầu tư sinh ra tại Việt Nam:

Các loại visa

 

định cư

 

Tất cả quốc gia khác ngoại trừ các quốc gia được liệt kê

 

Trung Quốc

 

El Salvador Guatemala Honduras

 

Ấn Độ

 

Mexico

 

Philippines

 

Vietnam

 

EB-1

 

01/12/2018

 

22/05/2017

 

01/12/2018

 

01/01/2015

 

01/12/2018

 

01/12/2018

 

01/12/2018

 

EB-2

 

C

 

15/07/2015

 

C

 

19/05/2009

 

C

 

C

 

C

 

EB-3

 

C

 

01/01/2016

 

C

 

08/01/2009

 

C

 

01/06/2018

 

C

 

Diện lao động khác

 

C

 

01/05/2008

 

C

 

08/01/2009

 

C

 

01/06/2018

 

C

 

EB-4

 

C

 

C

 

01/07/2016

 

C

 

01/09/2017

 

C

 

C

 

Diện lao động tôn giáo

 

C

C

01/07/2016

C

01/09/2017

C

C

Đầu tư EB-5 trực tiếp, không qua Trung tâm vùng (C5 và T5)

 

C

 

01/12/2014

 

C

 

01/09/2018

 

C

 

C

 

15/12/2016

 

Đầu tư EB-5 qua Trung tâm vùng (I5 và R5)

 

C

 

01/12/2014

C

01/09/2018

C

C

15/12/2016

Do đó, những nhà đầu tư EB-5 sinh ra tại Việt Nam có ngày ưu tiên sau ngày 15/12/2016 với đơn I-526 đang chờ xử lý tại Sở Di trú Hoa Kỳ có khả năng được áp dụng chính sách mới của Sở Di trú Hoa Kỳ.
Những nhà đầu tư được sinh ra tại Việt Nam, nhưng có ngày ưu tiên “đến hạn” trong hoặc trước ngày 15/12/2016 có đơn I-526 đang chờ xử lý sẽ được xét duyệt dựa trên nguyên tắc nộp trước, xét duyệt trước.
Chỉ có những nhà đầu tư hiện tại đang chịu sự lùi hạn visa (visa retrogression) / quá hạn mức visa mới bị chậm trễ xét duyệt đơn I-526.
Chính sách này có ý nghĩa gì đối với con cái của nhà đầu tư?
Các nhà đầu tư thường lo lắng về con cái của họ khi được 21 tuổi và “quá tuổi”. Chính sách mới này của Sở Di trú Hoa Kỳ có thể bảo vệ 1 vài đứa trẻ khỏi “quá tuổi”.
Đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em (CSPA) được ban hành để bảo vệ con cái của nhà đầu tư trước thời gian xử lý hồ sơ kéo dài. Cần xác định việc bảo vệ tuổi theo Đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em (CSPA) có được áp dụng hay không khi ngày ưu tiên của hồ sơ “đến hạn”. Vào thời điểm đó, tuổi sinh học của trẻ được trừ đi số ngày mà hồ sơ đang chờ xử lý. Giả sử kết quả là dưới 21 tuổi (cho dù chỉ còn thiếu 01 ngày), các biện pháp bảo vệ của Đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em (CSPA) được áp dụng và đứa trẻ có một năm để hoàn tầt thủ tục xin visa định cư.
Đối với những hồ sơ chịu sự lùi hạn visa (retrogression) và hiện vẫn đang chờ xử lý tại Sở Di trú Hoa Kỳ thì sẽ phải chờ xét duyệt lâu hơn nữa. Những ngày chờ xét duyệt sẽ được trừ vào tuổi của trẻ sau này khi số visa trở thành “hiện hành”. Mặc dù điều luật này có thể không bảo vệ tuổi của trẻ trong tất cả trường hợp, nhưng sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho nhiều trẻ muốn tiếp tục hồ sơ di trú cùng với cha mẹ. Trước đây, USCIS không xét duyệt lâu hơn các hồ sơ này nhằm giúp bảo vệ trẻ em khỏi “quá tuổi”.
Khi nào Sở Di trú Hoa Kỳ thực hiện thay đổi này?
 
Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ áp dụng cách tính này vào ngày 31/03/2020. Cách tính theo lượng visa có sẵn sẽ được áp dụng cho tất cả hồ sơ EB-5 đang chờ xử lý ngay vào ngày hiệu lực của quy định này. Ngoài ra, Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi nói chuyện với công chúng vào ngày 13/03/2020, từ 11h – 12h trưa, để cung cấp thông tin và trả lời những câu hỏi từ công chúng về những thay đổi này đến việc quản lý những đơn I-526 còn tồn đọng.
Nếu đơn I-526 được chấp thuận thì như thế nào?
 
Những nhà đầu tư có đơn I-526 đã được chấp thuận sẽ không được áp dụng chính sách này. Vào lúc này, nếu đơn I-526 của nhà đầu tư đã được chấp thuận, không có cách nào mở lại đơn I-526 được chấp thuận để chờ thêm thời gian xử lý nhằm để bảo vệ trẻ em khỏi “quá tuổi”.
Chính sách này có ảnh hưởng đến việc xử lý đơn I-829 không?
 
Không, chính sách mới này chỉ áp dụng với các đơn I-526 đang chờ xử lý tại Sở Di trú Hoa Kỳ.
Tôi có thể có thông tin về thời gian xử lý của Sở Di trú Hoa Kỳ đối với các đơn I-526 ở đâu?
 
USCIS công bố thời gian xử lý trên trang web: https://egov.uscis.gov/processing-times/. Chúng tôi hy vọng USCIS sẽ tiếp tục cập nhật trang này trong tương lai để phản ánh thời gian xử lý chính xác hơn dựa trên việc nhà đầu tư có chịu ảnh hưởng sự lùi hạn visa (visa retrogresson). Thời gian xử lý hiện tại tại Sở Di trú Hoa Kỳ đối với những đơn I-526 là từ 32.5 – 49.5 tháng.
Khi nào luật sư của tôi có thể liên hệ với USCIS về đơn I-526 đang chờ xử lý của tôi?
 
Sở Di trú Hoa Kỳ thông báo trên trang web của họ rằng thời gian xử lý hiện tại đối với những đơn I-526 là từ 32.5 – 49.5 tháng.
Sở Di trú Hoa Kỳ cũng thông báo trên trang web của họ rằng những nhà đầu tư EB-5 với đơn I-526 được nộp trong hoặc trước ngày 18/12/2015 có thể hỏi trực tiếp về tình trạng trường hợp của họ với Văn phòng chương trình đầu tư định cư.
Những điểm quan trọng nào nhà đầu tư được áp dụng chính sách xử lý mới cần lưu ý?
 
Nếu hồ sơ EB-5 của bạn vẫn đang chờ xử lý tại USCIS và hồ sơ của bạn chịu ảnh hưởng của sự lùi hạn visa (visa retrogression), những người nộp đơn nên nhớ những điểm như sau:
1. Việc nộp đơn EB-5 phải được khai trên tất cả các đơn xin visa không định cư trong tương lai. Nếu nhà đầu tư đang hoàn tất và nộp mẫu đơn DS-160 cho visa du lịch, visa du học, visa đi làm hay bất kỳ loại visa không định cư khác, đơn I-526 đủ điều kiện là một đơn xin định cư và phải được kê khai bởi nhà đầu tư.
2. Do chính sách mới này, USCIS có thể không trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư hoặc luật sư về việc giải quyết đơn I-526 nếu thời gian chờ đợi vẫn trong thời gian xử lý dựa trên cách tiếp cận lượng visa có sẵn.
3. Nếu bạn là nhà đầu tư vào một dự án EB-5 mà toàn bộ hay một phần tiền đầu tư EB-5 vẫn đang được giữ trong tài khoản uỷ thác cho đến khi hồ sơ I-526 của bạn được chấp thuận, dự án có thể sẽ yêu cầu bạn giải ngân khoản tiền này vào dự án để họ có thể sử dụng nguồn vốn này để tiếp tục dự án theo đúng bản kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu của EB-5 là tiền của nhà đầu tư phải được sử dụng trong dự án để tạo ra việc làm. Nói chung, nguồn tiền này phải được sử dụng trong dự án trước khi dự án hoàn tất. Bạn nên liên hệ với luật sư nếu dự án yêu cầu bạn đồng ý giải ngân khoản tiền đầu tư trước khi hồ sơ I-526 được chấp thuận theo chính sách mới này của USCIS.
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bị đóng

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!