23.11.2022

Lịch Chiếu Khán Di Dân Mỹ Tháng 12/2022

Theo bản tin visa tháng 12/2022, Trung tâm Thị thực Quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang có sẵn lượng Visa để cấp cho các Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam.

Ngoại trừ Trung Quốc đại lục và Ấn Độ, không được đánh dấu “C” – current cho tất cả các mục ở phần EB-5, nghĩa là thị thực định cư có sẵn cho mọi ứng viên đủ điều kiện, các quốc gia còn lại – trong đó có Việt Nam (mục All Chargeability Areas Except Those Listed) đều đang có sẵn lượng Visa nhất định cho các Nhà đầu tư.

Đối với các ứng viên đến từ những quốc gia không bị “retrogression” – tồn đọng hồ sơ, sau khi được USCIS phê duyệt, các hồ sơ này đều sẽ được chuyển sang NVC phỏng vấn ngay. Đây thực sự là thời điểm vàng để nộp hồ sơ EB-5, khi không còn tình trạng tồn đọng và Sở di trú Mỹ đang tiến hành các cải cách để rút ngắn thời gian xử lý, trong khi luật mới đưa ra nhiều quy định bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn.

Chú thích:

EB-1 (1st): Lao động ưu tiên, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.

EB-2 (2nd): Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB-1.

EB-3 (3rd): Lao động tay nghề và các lao động khác, chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số visa không sử dụng diện EB1, EB2, không vượt quá 10.000 visa cho nhóm “lao động khác”.

EB-4 (4th): Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.

EB-5 (5th): Khối tạo việc làm: chiếm 7.1% mức toàn cầu, trong đó 32% được bảo lưu và phân bổ như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được bảo lưu và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình cho biết lượng tồn đọng cần thụ lý.

“C”: đang thụ lý hồ sơ hiện tại, có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả ứng viên đủ tiêu chuẩn.

“U”: không được ủy quyền. Điều này có nghĩa là visa không được ủy quyền để cấp cho ứng viên.

Lưu ý: Lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà có “ngày ưu tiên” sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây:

Visa Bulletin 12.2022

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bị đóng

Bình luận bằng Facebook