24.11.2023

Làm thế nào để phân tích và chuẩn bị nguồn vốn EB-5 thành công?

Tin liên quan

Nhận thẻ xanh Mỹ nhanh chóng với dự án EB-5 vùng nông thôn
9 Nhà đầu tư EB5 được hoàn vốn $500.000 từ dự án Wall Street Tower
Soi Profile CEO IBID Jenny Huyền Lê – Nữ tướng ngành định cư

Một trong những bước quan trọng để quá trình đầu tư EB-5 diễn ra thành công nằm ở việc chứng minh nguồn gốc số tiền đầu tư.

Khoản đầu tư trước hết phải đảm bảo nguồn gốc “hợp pháp”. Nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên, tùy thuộc vào bản chất của nguồn vốn mà quá trình chứng minh sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. 

Do đó, các nhà đầu tư tham gia chương trình cần phải cân nhắc thật kỹ yếu tố tài chính khi:

 • Lập kế hoạch đầu tư EB-5
 • Cung cấp bằng chứng cho Sở di trú (USCIS) về khoản đầu tư

Quy định của Sở di trú Mỹ về thông tin nguồn vốn

Theo USCIS, nhà đầu tư phải chứng minh được vốn đầu tư vào Doanh nghiệp Thương mại mới (NCE) có nguồn gốc hợp pháp. Nhà đầu tư EB-5 cần dẫn chứng lại quá trình đầu tư để chứng minh khoản đầu tư được thực hiện bằng chính tài sản cá nhân của họ. Điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư không chỉ giải trình nguồn gốc số vốn dùng để tham gia đầu tư EB-5 mà còn phải chứng minh quyền sở hữu hợp pháp với khoản vốn đó.

định-cư-mỹ-eb5

Khi phân tích nguồn vốn, có một số quy tắc chung nhà đầu tư nên lưu ý để vẽ ra một bức tranh rõ ràng về lịch sử dòng tiền:

 • Cung cấp thông tin cụ thể: Hoạt động đầu tư phải được khai báo chi tiết, không nên khái quát hóa nguồn vốn.
 • Giấy tờ được sắp xếp tuần tự: Trình bày bằng chứng theo thứ tự để viên chức có thể dễ dàng theo dõi từng bước trong lộ trình đầu tư. hình ảnh và trợ giúp thị giác
 • Sử dụng sơ đồ quy trình hoặc công cụ hỗ trợ trực quan khi bắt đầu phần trình bày để viên chức nắm được thông tin tổng quan trước khi xem xét cụ thể bằng chứng.
 • Đặt tên và dán nhãn rõ ràng cho các phụ lục tham khảo. Chẳng hạn khi đề cập đến tài khoản ngân hàng, mọi người nên đính kèm tên ngân hàng và số tài khoản cụ thể.
 • Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu bằng tiếng nước ngoài được dịch và đóng dấu bởi đơn vị dịch thuật uy tín.
 • Cân nhắc việc nhờ đến bên thứ ba hoặc chuyên gia xem xét lại bằng chứng để xác nhận rằng lịch sử dòng vốn được kê khai rõ ràng và đầy đủ.

chứng minh nguồn vốn eb5

Bằng chứng hỗ trợ

Để chứng minh số tiền đầu tư là tiền “sạch”, nhà đầu tư phải cung cấp bằng chứng chứng minh nguồn gốc số vốn, bất kể trực tiếp hay gián tiếp. 

Vốn thu từ bất động sản hoặc đầu tư

Trường hợp vốn đầu tư có nguồn gốc từ thu nhập bán bất động sản hoặc đầu tư, USCIS yêu cầu bằng chứng về quyền sở hữu đối với bất động sản đó. Trong đó bao gồm thông tin liên quan đến việc mua hoặc bán tài sản. 

Ví dụ: Nếu một nhà đầu tư đang bán một phần bất động sản thuộc sở hữu của nhà đầu tư đó, người này phải cung cấp bằng chứng về nguồn vốn được sử dụng để mua bất động sản ban đầu. Đồng thời cung cấp bằng chứng về việc thanh toán mọi khoản thuế liên quan đến tài sản trong thời gian nhà đầu tư nắm giữ.

Khi bán bất động sản, hãy tách riêng số tiền bán được trong một tài khoản ngân hàng riêng và tránh trộn lẫn với số tiền thu được từ các nguồn vốn khác. Việc này sẽ giúp các nhà đầu tư trình bày và chứng minh dòng vốn dễ dàng hơn.

Vốn thu từ cho tặng và đi vay

Kể từ ngày 14/05/2022, tiền đầu tư có nguồn gốc cho tặng hoặc đi vay sẽ được chấp thuận đối với các hồ sơ EB-5 mới, với điều kiện:

 • Tiền đầu tư được tặng hoặc cho nhà đầu tư vay một cách thiện chí.
 • Tiền đầu tư không được cho tặng hoặc cho vay để lách luật hay tránh các hạn chế về quy định của nguồn vốn.

định-cư-mỹ-eb5

USCIS yêu cầu bằng chứng về khoản vay bất kỳ như hợp đồng thế chấp, giấy nợ, thỏa thuận bảo đảm hoặc bằng chứng khác về khoản vay được bảo đảm bằng tài sản riêng của nhà đầu tư mà nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cá nhân. 

Các nhà đầu tư sử dụng vốn được cho tặng hoặc đi vay phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền đó bằng cách đưa ra bằng chứng của bên cho tặng hoặc cho vay. Nhà đầu tư nên chuẩn bị mọi tài liệu pháp lý liên quan đến khoản tiền cho tặng, bao gồm hình thức chuyển tiền, tên ngân hàng, giấy tờ chứng minh giao dịch. Hồ sơ ngân hàng phải bao gồm hồ sơ của bên tặng cũng như người nhận như bảng sao kê, thông tin đơn vị hay tổ chức tài chính liên quan đến giao dịch.

Các nhà đầu tư sử dụng tiền đầu tư có nguồn gốc cho tặng ngoài ra vẫn phải chứng minh được người tặng tiền có được số tiền đó như thế nào. Điều này nhằm chứng minh rằng số tiền đó là tiền “sạch” và hợp pháp. Bên tặng quà về cơ bản phải trải qua các bước tương tự như nhà đầu tư để chứng minh tính minh bạch của số tiền.

Ví dụ: Nếu bên cho tặng thu được tiền từ việc bán cổ phiếu hoặc chứng khoán thì cần phải nộp bằng chứng thể hiện lịch sử mua cổ phiếu hoặc chứng khoán. Nếu giá trị cổ phiếu tăng theo thời gian, hãy cung cấp bằng chứng dưới dạng báo cáo chứng khoán hàng tháng ghi lại sự tăng trưởng về giá trị.

Nếu số tiền từ bên cho tặng được giữ trong tài khoản ngân hàng trong một khoảng thời gian dài, USCIS sẽ yêu cầu cung cấp thêm hồ sơ ngân hàng để xác minh số tiền cho tặng vẫn còn trong tài khoản ngân hàng. Nhiều tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ không lưu giữ hồ sơ ngân hàng trong thời gian dài hơn bảy năm và một vài ngân hàng ở nước ngoài cũng có chính sách tương tự. Trong trường hợp bên cho tặng không lưu giữ hồ sơ ngân hàng và những hồ sơ đó không thể truy cập được nữa, nhà đầu tư có thể dùng bản kê khai từ tổ chức tài chính về chính sách lưu giữ làm bằng chứng.

thẻ xanh mỹ

Vốn EB-5 được lấy từ các khoản thu nhập cá nhân

Vốn đầu tư là thu nhập của nhà đầu tư phải được đính kèm với bằng chứng nộp thuế đầy đủ. Nhà đầu tư có thể tham khảo các gợi ý sau đây:

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân trong khoảng thời gian tương ứng với thu nhập tích lũy để tham gia đầu tư.
 • Bằng chứng về thu nhập như báo cáo thu nhập, trong đó có nêu rõ các thông tin liên quan đến nơi làm việc, chức vụ, thời gian làm việc và thu nhập mà nhà đầu tư nhận được trong thời gian đó.
 • Bằng chứng khác ngoài tờ khai thuế cũng có thể được đưa ra để chứng minh nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

Chẳng hạn như báo cáo thuế TNCN hoặc chứng nhận nộp thuế đối với tiền lương và tiền công; thu nhập từ lao động hoặc hoạt động kinh doanh; thu nhập từ tiền bản quyền, tiền lãi; thu nhập cổ tức, và thu nhập cho thuê.

thẻ xanh mỹ

Vốn EB-5 tích lũy từ hoạt động kinh doanh

Nếu vốn EB-5 có nguồn gốc từ một doanh nghiệp mà nhà đầu tư nắm giữ quyền sở hữu hoặc tiền từ doanh nghiệp mà bên cho tặng nhận được thì khi đó, mọi người cần phải nộp bằng chứng chứng minh doanh nghiệp đó là một pháp nhân. Các tài liệu được yêu cầu bao gồm:

 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5 năm.
 • Các báo cáo và thỏa thuận hàng năm của công ty, đối tác hoặc tổ chức kinh doanh khác.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Nhà đầu tư hoặc bên cho tặng có thể dùng sao kê ngân hàng để chứng minh số tiền nhận từ doanh nghiệp. 

Nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia và luật sư di trú

Tư vấn với các chuyên gia trước khi thực hiện đầu tư EB-5 sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình đầu tư. Nếu nhà đầu tư EB-5 có quá nhiều lựa chọn về nguồn vốn đầu tư, luật sư di trú sẽ hỗ trợ nhà đầu tư lựa chọn nguồn vốn sao cho phù hợp và dễ dàng kê khai nhất để chứng minh tài chính.

Đầu tư EB-5 là một quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời của gia đình nhà đầu tư. Việc lập kế hoạch tối ưu trước khi bước chân vào chương trình định cư EB-5 sẽ hỗ trợ ngăn ngừa những “trục trặc” có thể xảy ra. Đồng thời, thông qua việc đồng hành cùng những chuyên gia giàu kinh nghiệm về EB-5 sẽ giúp nhà đầu tư đạt được thành công và nhận thẻ xanh định cư Mỹ nhanh chóng.


công ty tư vấn định cư TPHCM

IBID – CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TẠI TPHCM

Để được tư vấn mở hồ sơ định cư Mỹ cùng chuyên gia di trú, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay IBID qua Hotline: 0916 220 068 hoặc đến trực tiếp văn phòng tại Tầng 5, Toà nhà Master, 155 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Theo dõi IBID để cập nhật nhanh nhất các tin tức định cư Mỹ, châu Âu, CanadaCaribbean.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bị đóng

Bình luận bằng Facebook

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội cuối đầu tư EB-5 nhận thẻ xanh với dự án Quận Bellwether

17.04.2024

Cơ hội cuối đầu tư EB-5 nhận thẻ xanh với dự án Quận Bellwether

Nhà đầu tư EB-5 cần cẩn trọng với những dự án hoàn vốn 2 năm

16.04.2024

Nhà đầu tư EB-5 cần cẩn trọng với những dự án hoàn vốn 2 năm

Luật EB-5 mới và những thay đổi có lợi cho hồ sơ EB-5 năm 2024

15.04.2024

Luật EB-5 mới và những thay đổi có lợi cho hồ sơ EB-5 năm 2024

Chỉ còn 2 tháng để sở hữu quốc tịch kép với mức đầu tư $100.000 trước khi chương trình CBI Caribbean tăng giá

11.04.2024

Chỉ còn 2 tháng để sở hữu quốc tịch kép với mức đầu tư $100.000 trước khi chương trình CBI Caribbean tăng giá

Bản tin Visa định cư Mỹ tháng 05/2024: Nhà đầu tư Việt nộp hồ sơ sớm được ưu tiên xét duyệt

10.04.2024

Bản tin Visa định cư Mỹ tháng 05/2024: Nhà đầu tư Việt nộp hồ sơ sớm được ưu tiên xét duyệt

IIUSA kiện Sở Di trú Mỹ về quy định duy trì vốn đầu tư EB-5 trong vòng 2 năm

09.04.2024

IIUSA kiện Sở Di trú Mỹ về quy định duy trì vốn đầu tư EB-5 trong vòng 2 năm

Điều khoản “bất hồi tố” Grandfathering – Sự bảo vệ tốt nhất cho nhà đầu tư khi tham gia EB-5

06.04.2024

Điều khoản “bất hồi tố” Grandfathering – Sự bảo vệ tốt nhất cho nhà đầu tư khi tham gia EB-5

Hội thảo tháng 05/2024 – “Định cư Mỹ EB-5: Chỉ 12 tháng cả gia đình nhận thẻ xanh”

05.04.2024

Hội thảo tháng 05/2024 – “Định cư Mỹ EB-5: Chỉ 12 tháng cả gia đình nhận thẻ xanh”

error: Content is protected!!