07.08.2018

Khoản đầu tư EB-5 sẽ như thế nào nếu hồ sơ I-526 bị từ chối?

Trong trường hợp hồ sơ I-526 bị từ chối, ngoài việc xem xét có kháng cáo hay không thì nhà đầu tư còn phải xem xét khoản tiền đầu tư của mình tại dự án đầu tư.
Theo thống kê của Sở di trú Mỹ (USCIS) thì gần đây số lượng hồ sơ I-526 bị từ chối cao hơn các năm trước.

Sau khi hồ sơ I-526 bị từ chối, ngoài việc xem xét có mở lại hồ sơ và/ hoặc kháng cáo lên AAO hay không thì nhà đầu tư còn phải xem xét khoản tiền đầu tư của mình tại dự án đầu tư.

Hiện nay trên thị trường, cấu trúc sử dụng nguồn vốn của mỗi dự án, mỗi trung tâm vùng là khác nhau. Vì vậy, nhà đầu tư nên xem xét dự án đầu tư của mình thuộc trường hợp nào sau đây:

(1) Đối với các dự án đầu tư chỉ sử dụng tiền của nhà đầu tư khi hồ sơ I-526 được chấp thuận:

Trong trường hợp này, nếu hồ sơ I-526 của nhà đầu tư bị từ chối thì trung tâm vùng có thể hoàn tiền cho nhà đầu tư. Vì vào thời điểm đó, dự án chưa sử dụng tiền của nhà đầu tư và tiền của nhà đầu tư vẫn nằm trong tài khoản ủy thác.

Với cấu trúc dự án này thì thời gian vay tiền cho dự án sẽ lâu hơn vì dự án sẽ chỉ chính thức sử dụng tiền khi hồ sơ I-526 của nhà đầu tư được chấp thuận.

Với thời gian xét duyệt hiện nay của USCIS thì hồ sơ I-526 có thời gian xét duyệt lên tới 45 tháng, đồng nghĩa với việc sau 45 tháng thì khoản vay của nhà đầu tư mới bắt đầu, và khoản vay cần được duy trì ít nhất 5 năm.

(2) Đối với các dự án sử dụng tiền của nhà đầu tư ngay khi hồ sơ I-526 được nộp vào Sở di trú:

Nếu khoản vay bắt đầu sớm thì nhà đầu tư sẽ được hoàn trả tiền đầu tư sớm hơn so với trường hợp dự án đầu tư chỉ sử dụng tiền của nhà đầu tư khi hồ sơ I-526 được chấp thuận. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể nhận lại tiền đầu tư khi nộp đơn I-829. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ phải quan tâm đến điều khoản hợp đồng đối tác hữu hạn về việc hoàn lại tiền cho nhà đầu tư như thế nào nếu hồ sơ I-526 bị từ chối.

Về việc hoàn tiền đầu tư khi hồ sơ I-526 của nhà đầu tư bị từ chối, có 2 trường hợp sau:

– Một số trung tâm vùng có kế hoạch nguồn quỹ dự phòng (có giới hạn) để hoàn trả cho một số lượng nhà đầu tư tương ứng (không phải tất cả các nhà đầu tư của dự án đó).

Nếu số lượng nhà đầu tư bị từ chối đơn I-526 vượt trên mức mà nguồn quỹ có sẵn thì trung tâm vùng sẽ phải tìm kiếm nhà đầu tư mới để thay thế.

– Một số trung tâm vùng không có nguồn quỹ dự phòng để hoàn lại thì trung tâm vùng sẽ phải tìm kiếm nhà đầu tư thay thế.

Việc có tìm được nhà đầu tư thay thế hay không còn tùy thuộc vào tình hình thực tế:

– Nếu dự án EB-5 đã đóng và dự án đã hoàn tất xây dựng (dự án ngừng kêu gọi vốn đầu tư), lúc này việc tìm kiếm nhà đầu tư mới thay thế là rất khó.

Vì nếu nhà đầu tư mới thực hiện đầu tư vào dự án này thì nguồn tiền của họ cũng không chứng minh tạo được việc làm (theo quy định của chương trình EB-5).

– Nếu trung tâm vùng không tìm được nhà đầu tư mới thay thế thì những nhà đầu tư có hồ sơ I-526 bị từ chối vẫn phải tiếp tục khoản vay đó cho đến hết thời gian đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư cần cân nhắc mức độ chấp nhận rủi ro của mình ở mức độ nào và cân nhắc các điều khoản hoàn vốn khi xem xét, lựa chọn dự án đầu tư.

 

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook