08.10.2022

Hoa Kỳ gia hạn hai năm cho thẻ xanh hết hạn

Để đối phó với các trường hợp đang bị chậm trễ trong quá trình xử lý, Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã đưa ra thông báo gia hạn giấy phép cư trú đã hết hạn hay “Thẻ xanh” trong thời gian 24 tháng (hai năm). Cơ quan cho biết kể từ ngày 26/09/2022 đối với những thường trú nhân hợp pháp xuất trình Đơn I-90 hoặc Đơn xin thay thế Thẻ thường trú thì hiệu lực của Thẻ thường trú sẽ tự động được gia hạn thành 24 tháng.

“Thời gian kéo dài này dành cho những thường trú nhân hợp pháp nộp Đơn I-90 để gia hạn thẻ xanh đã hết hiệu lực. Thời hạn của thẻ Xanh gần đây đã được tăng thêm 12 tháng thông qua các biên nhận của Đơn I-90”

Thẻ xanh định cư Mỹ

Theo thông báo của USCIS, thông tin trên các biên nhận của Đơn I-90 đã được cập nhật để gia hạn hiệu lực thẻ xanh thêm 24 tháng cho những cá nhân nộp Đơn I-90 mới. Những biên nhận này có thể được sử dụng để chứng minh cho việc gia hạn khi thẻ xanh hết hạn. Bằng cách cung cấp cho người nộp đơn minh chứng về tình trạng thường trú nhân hợp pháp của họ trong khi chờ thẻ xanh được gia hạn, điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các đương đơn có thời gian xử lý lâu và kéo dài.

Cơ quan khuyến cáo các đương đơn có thể đặt lịch hẹn tại văn phòng USCIS ở địa phương bằng cách gọi cho Trung tâm Liên hệ USCIS nếu họ cần minh chứng về tình trạng thường trú nhân hợp pháp trong khi chờ thẻ xanh thay thế. Sau khi gửi Đơn I-90 cho USCIS, bạn sẽ được đóng dấu xác nhận trên giấy chứng nhận người nước ngoài, nhận dạng và thông tin liên hệ.

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bị đóng

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!