19.07.2021

[ĐỊNH CƯ CANADA] - Giấy xác nhận Chuyển đổi Bằng cấp (ECA)

Giấy xác nhận Chuyển đổi Bằng cấp (Educational credential assessment – ECA) là tài liệu xác nhận mức độ phù hợp với Canada về văn bằng, chứng chỉ, bằng cấp nước ngoài hoặc các chứng nhận khác về trình độ giáo dục.

ECA xác nhận liệu chứng nhận trình độ học vấn của một cá nhân có phù hợp với tiêu chuẩn của Canada và có giá trị cho mục đích định cư ở Canada hay không.

AI CẦN ECA?

Ứng viên mong muốn được cân nhắc trong chương trình Trình độ cao (Federal Skilled Work Permit –FSWP) bắt buộc phải có ECA khi tạo hồ sơ Express Entry, trừ khi chứng nhận trình độ học vấn do một trường hay học viện ở Canada cấp.

Ứng viên mong muốn được cân nhắc trong chương trình Lao động diện Tay nghề (Federal Skilled Trades Program – FSTP) hoặc Người đã có kinh nghiệm tại Canada (Canada Experience Class – CEC)  không cần phải có ECA. Tuy nhiên, nếu muốn nhận thêm điểm CRS (Hệ thống Đánh giá Toàn diện tính điểm ứng viên trong hệ thống Express Entry) cho phần trình độ học vấn để tăng cơ hội được tuyển chọn, ứng viên phải cung cấp ECA.

Ngoài ra, ECA còn được yêu cầu để chứng minh cho trình độ học vấn của người phối ngẫu, nhằm giúp ứng viên cải thiện điểm CRS.

Nếu có nhiều bằng cấp, ví dụ bằng cử nhân và chứng chỉ nghề ở một lĩnh vực khác, ứng viên cũng có thể được cộng thêm điểm CRS và sẽ cần cung cấp ECA riêng cho từng văn bằng.

Mẫu ECA cho Canada của tổ chức World Education Services

CÓ ECA BẰNG CÁCH NÀO?

Người cần cung cấp ECA phải nộp tài liệu được yêu cầu cho tổ chức chỉ định bởi Bộ Di trú, Ti nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Các tổ chức này hoạt động độc lập với chính phủ Canada. Tài liệu được yêu cầu bao gồm bản sao, bản dịch (nếu không có tiếng Anh/ tiếng Pháp) được xác thực và công chứng.

Các tổ chức hiện tại được chỉ định bởi IRCC để trao ECA là:

  • World Education Services (ngày chỉ định: 17/04/2013)
  • Comparative Education Service – University of Toronto School of Continuing Studies (ngày chỉ định: 17/04/2013)
  • International Credential Assessment Service of Canada (ngày chỉ định: 17/04/2013)
  • International Qualifications Assessment Service (ngày chỉ định: 06/08/2015)
  • International Credential Evaluation Service (ngày chỉ định: 06/08/2015)
  • Medical Council of Canada (đơn vị chuyên nghiệp cho bác sĩ) (ngày chỉ định: 17/04/2013)
  • Pharmacy Examining Board of Canada (đơn vị chuyên nghiệp cho dược sĩ) (ngày chỉ định: 06/01/2014)

ECA phải được cấp vào hoặc sau ngày IRCC chỉ định dịch vụ và không quá 5 năm vào ngày IRCC nhận hồ sơ Express Entry và đơn xin thường trú của ứng viên.

Lưu ý rằng ECA không phải là chứng nhận tín nhiệm hoặc bằng cấp trong trong một chuyên ngành. Một số chương trình định cư của tỉnh bang cần Tín nhiệm chuyên ngành, đây là một quá trình đánh giá hoàn toàn khác với ECA và do chính quyền mỗi tỉnh bang quyết định.

 

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!