24.09.2020

Extension for the EB-5 Regional Center Program Passed in the House and Senate

Congressional Spending Legislation Containing an Extension for the EB-5 Regional Center Program Passed in the House and Senate

Today, September 28, both the House and Senate have approved short-term federal spending legislation that contains an extension for the EB-5 Regional Center Program.  The legislation extends the EB-5 Regional Center Program through December 9, 2016, with no changes to program policy.

In December, following the federal elections, the Congress is expected to reconvene for a “lame duck” session.  At that time, Congress will once again consider the EB-5 program as the new expiration date for the program is December 9, 2016.  Congress has been considering a variety of reforms to the EB-5 program over the past year, and it is expected that lawmakers will continue to look at changes to the program with an eye toward enacting reforms in December.

eb5insights.com
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

Share

Comment

Comments are closed

Comment