24.09.2020

Extend EB-5 regional center program until April 28, 2017

House passes short term CR that would extend EB-5 regional center program until April 28, 2017.

Today the House of Representatives passed a short-term Continuing Resolution (H.R. 2028). Upon enactment, the CR will extend the EB-5 Regional Center Program until April 28, 2017.  The U.S. Senate is also expected to pass the bill, which will tee up any substantive EB-5 legislative reforms for the Trump Administration and the 115th U.S. Congress.

Despite rumblings last week of a massive overhaul that many expected would pass, the terms of the EB-5 program remain unchanged.  We will continue to monitor all EB-5 related legislative developments.

Matthew Galati
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

Share

Comment

Comments are closed

Comment