22.06.2022

EB-5: diễn biến vụ kiện Sở di trú Mỹ về quy định tái chỉ định Trung tâm vùng

Cập nhật diễn biến liên quan đến quy định của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu tất cả các Trung tâm vùng EB-5 phải nộp đơn xin chỉ định lại; cho đến khi được cấp phép, họ sẽ không được phép tiếp nhận các nhà đầu tư mới. Ngoài ra, tất cả các dự án sẽ phải (tối thiểu) xin phê duyệt mẫu trước khi chấp nhận nhà đầu tư, nghĩa là các tài liệu dự án và đơn đăng ký phải được nộp cho USCIS trước khi nhà đầu tư mới góp vốn và nộp đơn EB-5.

Cách giải thích này của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 đã được các Trung tâm vùng và các bên liên quan khác trong ngành tranh luận gay gắt, những người đã chờ đợi từ năm ngoái để tiếp nhận các nhà đầu tư và dự án mới. Họ cũng lo ngại rằng yêu cầu của USCIS về việc chỉ định lại hàng trăm Trung tâm vùng có thể mất nhiều tháng hoặc hơn để hoàn thành, do đó gây ra thiệt hại kinh tế không thể khắc phục được cho các doanh nghiệp cùng hàng nghìn nhà đầu tư. Để ủng hộ, các nhà lãnh đạo Quốc hội cũng đã cung cấp một lá thư lưỡng đảng nhấn mạnh rằng việc chỉ định lại Trung tâm vùng EB-5 là không cần thiết theo các quy định mới.

Đáp lại, vào ngày 22 tháng 4 năm 2022, Trung tâm vùng Behring đã khởi kiện USCIS đang hành động bất hợp pháp. Vào ngày 24 tháng 5, năm trong số các Trung tâm vùng hàng đầu, bao gồm cả “anh cả” CanAm cũng đã đệ đơn chống lại USCIS.

Tuy vậy, USCIS vẫn kiên quyết với cách giải thích của họ rằng Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 là sự bãi bỏ toàn diện chương trình trước đó và do đó tất cả các Trung tâm vùng hiện có phải được chỉ định lại. Ngày 14/05, USCIS đã ban hành mẫu đơn I-956 dành cho Trung tâm vùng đăng ký chỉ định lại và kể từ đó tiếp tục ban hành các mẫu đơn khác liên quan.

Các nhà lãnh đạo của Trung tâm vùng Behring – đơn vị đã khởi kiện thành công, đưa số tiền đầu tư EB-5 tối thiểu trở về mức 500.000 USD trước khi có luật mới

Vào ngày 2 tháng 6, tòa án đã tổ chức phiên điều trần trực tiếp thứ hai về vấn đề Behring. Trong phiên điều trần, Thẩm phán Liên bang Chhabria đã giải quyết một số vấn đề bao gồm tuyên bố của Thượng nghị sĩ Grassley trên sàn Quốc hội, những gì cả hai bên hiểu về ý định đằng sau việc ủy ​​quyền lại chương trình và liệu một lệnh cấm cấp phép chỉ nên áp dụng cho Nguyên đơn chứ không phải hơn 600 Trung tâm vùng còn lại. Trong phiên điều trần này, Thẩm phán Chhabria thừa nhận rằng không có khả năng Quốc hội “có ý định rõ ràng” các Trung tâm vùng tiếp tục được ủy quyền, nhưng cũng tuyên bố rằng USCIS có thể đã phạm lỗi pháp lý khi đưa ra giả định rằng ngôn ngữ quy định mới yêu cầu các Trung tâm vùng phải được hủy cấp phép.

Cả hai bên đều đưa ra các lập luận riêng của mình và Thẩm phán Chhabria đã yêu cầu mỗi bên gửi một bản tóm tắt khác về việc cứu trợ sẽ như thế nào nếu ông ra phán quyết rằng quy chế là im lặng. Bản tóm tắt đã được cung cấp vào ngày 6 tháng 6 năm 2022.

Mặc dù không thể biết Thẩm phán Chhabria sẽ phán quyết như thế nào trong quá trình tố tụng này, nhưng khả năng dừng yêu cầu Trung tâm vùng phải được tái chỉ định có vẻ khả quan. Hầu hết các nhà lãnh đạo trong ngành đang hy vọng một kết quả vào tháng tới sẽ cho phép các nhà đầu tư mới tiếp tục nộp đơn EB-5 của họ theo chương trình mới và cải tiến.

Trong thời gian chờ đợi, USCIS vẫn tiến hành xử lý lại các hồ sơ hiện có và cho thấy có những cải thiện nhất định trong quy trình này.

Ngoài ra, chính phủ đã tuyên bố rằng tất cả các nhà đầu tư trước đây đều được tham gia chương trình (nếu đủ điều kiện), nghĩa là bất kỳ vấn đề nào với việc hủy cấp phép và cấp phép cho các Trung tâm vùng sẽ không ảnh hưởng đến các đơn đăng ký EB-5 trước ngày 15/03/2022 của họ.

Xem thêm:

ĐƠN I-956 LÀ GÌ? VÌ SAO LẠI LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ EB-5?

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook