Tìm hiểu các thuật ngữ EB-5 Visa

thuat ngu eb5 visa

Bộ Ngoại giao:
Bộ Ngoại giao có trách nhiệm duy trì các công việc quốc tế của Hoa kỳ. Bộ ngoại giao giám sát các hoạt động của tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán của Hoa kỳ trên khắp thế giới.

Mô hình vốn trực tiếp: Các nhà đầu tư nhận vốn trong công ty có dự án hiện hữu đổi lại cho khoản vốn đầu tư được sử dụng cho dự án tạo ra việc làm cho công ty này.

Việc làm trực tiếp: Việc làm trực tiếp là các công việc rõ ràng, được tạo trực tiếp trong doanh nghiệp thương mại tiếp nhận đầu tư theo chương trình EB-5. Việc làm trực tiếp có thể được tạo ra trong cả dự án đầu tư cá nhân hoặc dự án Trung tâm Khu vực.


Bảng câu hỏi Đánh giá Đầu tư: Những nhà đầu tư EB-5 tương lai thường hoàn thành bảng câu hỏi đánh giá đầu tư trước khi thực hiện đầu tư vào các tổ chức kinh doanh ở Mỹ. Các câu hỏi đánh giá đầu tư chứng minh rằng nhà đầu tư đã nghiên cứu một cách toàn diện về việc đầu tư của họ và dự án kinh doanh mà họ sẽ đầu tư vào.

Trung tâm Khu vực EB-5 (Regional Center): Trung tâm Khu vực có thể là các đơn vị kinh kế tư nhân hoặc công cộng góp phần thúc đẩy tạo việc làm, năng suất khu vực, vốn đầu tư trong nước và tăng trưởng kinh tế. Khoảng 90-95% đơn EB -5 được nộp thông qua Trung tâm Khu vực do Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định.

Chương trình EB-5: chương trình EB-5 cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thường trú ở Mỹ ("Thẻ xanh") bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chương trình này cũng được gọi là Định cư trên Cơ sở tạo Việc làm: Ưu tiên thứ năm, đương đơn EB-5 cụ thể được yêu cầu đầu tư 500.000 đô la hoặc 1 triệu đô la Mỹ để đủ điều kiện tham gia chương trình. Việc đầu tư của đương đơn phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian trong khoảng thời gian hai năm. Sau khi chương trình đã được hoàn thành, nhà đầu tư EB-5, con của họ dưới 21 tuổi chưa lập gia đình, và vợ hoặc chồng của họ có thể vĩnh viễn sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Yêu cầu tạo việc làm cho chương trình EB-5: Những đương đơn xin cấp EB-5 visa phải duy trì lâu dài hoặc tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian ở Mỹ. Những việc làm này phải được tạo ra hoặc duy trì trong vòng hai năm sau khi các nhà đầu tư trở thành một thường trú nhân có điều kiện.

Dự án EB-5: Các doanh nghiệp cá nhân nhận các khoản đầu tư EB-5 được gọi là dự án EB-5. Nhà đầu tư có thể tạo ra dự án EB-5 cho riêng họ bằng cách đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ hoặc họ có thể đầu tư vào một dự án EB-5 được quản lý bởi một Trung tâm Khu vực EB-5.

Bản câu hỏi cấp phép: Những nhà đầu tư tương lai vào các chương trình đầu tư định cư EB-5 thường hoàn tất những bảng câu hỏi cấp phép trong đó họ xác nhận rằng họ là những nhà đầu tư được cấp phép, và do đó, đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng sự miễn trừ nhất định về luật chứng khoán Hoa Kỳ khi tham gia chương trình EB-5.

Nhà đầu tư được cấp phép: các Nhà đầu tư được cấp phép được phép đầu tư vào các loại đầu tư có nguy cơ rủi ro cao bao gồm các quỹ đầu tư không đại chúng, đầu tư tự cấp vốn và các công ty hợp doanh hữu hạn. Một cá nhân có thể được định rõ là một Nhà đầu tư được cấp phép nếu họ có một giá trị thực tế 1 triệu đô la Mỹ hay nhiều hơn. Một cá nhân cũng có thể hội đủ điều kiện để làm chủ đầu tư được cấp phép nếu họ độc thân và làm ra được 200.000 đô la Mỹ hay nhiều hơn trong những năm trước hoặc làm ra được được 300.000 đô la Mỹ trở lên trong hai năm trước đó nếu họ đã kết hôn.

Sinh trắc học: Hầu hết các đương đơn visa phải sử dụng các dịch vụ sinh trắc học. Sinh trắc học thu thập thông tin giúp nhà chức trách Hoa kỳ xác định người mang visa. Dịch vụ sinh trắc học thường bao gồm việc lấy dấu vân tay, chụp ảnh đương đơn, và tiến hành kiểm tra lai lịch.
Những người lập kế hoạch kinh doanh: giúp chuẩn bị Vấn đề kế hoạch kinh doanh phù hợp với chương trình HO để sử dụng trong hồ sơ EB-5.

Trung tâm Dịch vụ California: tất cả các đơn cho chương trình EB-5 được giải quyết tại Trung tâm Dịch vụ California thuộc Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) ở Laguna Niguel.

Thường trú nhân có điều kiện: Thường trú nhân có điều kiện là những người đã được cấp thẻ xanh nhưng chịu những hạn chế nhất định về việc cư trú của họ. Nhà đầu tư dự án EB-5 trở thành Thường trú nhân có điều kiện trong 2 năm sau khi đơn I-485 hoặc DS-260 của họ được phê duyệt. Nhà đầu tư phải nộp đơn thường trú xóa bỏ điều kiện trong vòng 90 ngày trước khi hết thời hạn của thương trú có điều kiện.

Luật sư đại diện cho công ty: Các luật sư về chứng khoán của công ty giúp cơ cấu các dự án đầu tư EB-5 và giúp bảo đảm rằng các nhà đầu tư không tham gia vào việc phát hành chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa kỳ.

Nhà kinh tế: Nhà kinh tế thường hỗ trợ Trung tâm Khu vực EB-5 trong việc chứng minh việc tạo ra việc làm gián tiếp và việc làm khuyến khích thông qua mô hình RIMS II, IMPLAN, REDYN, REMI và các mô hình kinh tế khác có thể chấp nhận được. Các nhà kinh tế cũng hỗ trợ trong việc đạt được danh hiệu là khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA) từ các cơ quan nhà nước khác nhau.

Mở rộng Doanh nghiệp Hiện hữu: Một doanh nghiệp hiện hữu có thể đủ điều kiện để nhận đầu tư theo chương trình EB-5 nếu việc đầu tư này làm tăng thêm ít nhất 40% số lượng nhân viên hay tài sản thực của doanh nghiệp này.

Mô hình Vốn: Các nhà đầu tư nhận vốn từ quỹ đầu tư mới đổi lại cho vốn đầu tư được sử dụng để đầu tư vào phần nợ hoặc vốn việc làm tạo nên công ty dự án.

Đối tác Chung: Chủ sở hữu của một tổ chức kinh doanh mà hành động của thành viên này bị ràng buộc bởi các thành viên kia. Đối tác Chung có quyền kiểm soát tổ chức và phải chịu trách nhiệm cá nhân đối bất kỳ khoản nợ tích lũy nào của tổ chức này.

Thẻ xanh: Thuật ngữ thông dụng cho thẻ cư trú hợp pháp vĩnh viễn của Hoa Kỳ. Những cá nhân có thẻ xanh hợp lệ là thường trú nhân hợp pháp, có thể sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ.

Giải quyết hồ sơ tại Lãnh sự quán/ DS-260: Đơn xin Visa Nhập cư và Đăng ký Ngoại kiều DS-260 được nộp bởi các nhà đầu tư chương trình EB-5 cùng với đơn thỉnh nguyện I-526 đã được ký duyệt, những người không ở Hoa kỳ trong tình trạng visa phi định cư hợp lệ. Tiến trình này thường được gọi là “giải quyết hồ sơ tại Lãnh sự quán"; Một khi đơn I-526 của một đương đơn được phê duyệt, hồ sơ của họ được USCIS gửi đến Trung tâm Visa Quốc gia (NVC) thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ. Các mẫu hoàn tất cùng những giấy tờ khác được NVC gửi đến Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Hoa kỳ tại đất nước của đương đơn. Các đương đơn có hồ sơ giải quyết tại Lãnh sự quán phải tham dự một cuộc phỏng vấn trực tiếp, ở đó họ được cấp visa định cư. Sau khi được cấp visa định cư, đương đơn và các thành viên phụ thuộc trong gia đình của họ được phép nhập cư vào nước Mỹ. Tình trạng thường trú bắt đầu vào ngày đầu tiên nhập cảnh vào Mỹ và thẻ xanh được gửi tới đương đơn ngay sau khi họ nhập cảnh đầu tiên với visa nhập cư.

I-485: Đơn thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng I-485 được nộp bởi đương đơn EB-5 và các thành viên phụ thuộc trong gia đình nếu họ đang ở Hoa Kỳ. Một khi đơn I-526 được xét duyệt, I-458 sẽ được trình lên USCIS. Sau khi được phê duyệt đơn I-485, nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ sẽ được cấp thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong hai năm.

I-526: Đơn nhập cư của Doanh nhân nước ngoài I-526 là đơn đầu tiên được nộp bởi đương đơn EB-5 tại USCIS. Đơn này bao gồm các chứng cứ chứng minh rằng đương đơn định cư mỹ theo diện đầu tư EB5 hội đủ điều kiện để tham gia chương trình. Sau khi được phê duyệt, I-526 trở thành cơ sở của các đơn thường trú của nhà đầu tư chương trình EB-5, vợ hoặc chồng, và con độc thân dưới 21 tuổi của họ.

I-829: Đơn thỉnh nguyện bởi Doanh nhân để Loại bỏ Tình trạng cư trú có điều kiện. I-829 là đơn cuối cùng được nộp bởi đương đơn cho chương trình EB-5 tại USCIS. Đơn I-829 phải cung cấp chứng cứ là nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình EB-5 phù hợp với kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế (nếu là đơn nộp Trung tâm Khu vực) có trong hồ sơ I-526 ban đầu của họ. Đơn I-829 loại bỏ bất kỳ tình trạng cư trú nào trước đây về việc cư trú tại Hoa kỳ của đương đơn và giúp cho nhà đầu tư EB-5, vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi độc thân của họ trở thành thường trú nhân hợp pháp một khi đơn được phê duyệt.

Đơn ban đầu I-924: Đơn nộp cho Trung tâm Khu vực theo Chương trình Thử nghiệm cho Nhà đầu tư nhập cư.

Đơn sửa đổi I-924A: Bổ sung cho mẫu I-924. Việc sửa đổi này cho thấy rằng một Trung tâm Khu vực đã duy trì tính tiếp thu của mình với USCIS.

Đạo luật Di Trú năm 1990: của Quốc hội Hoa Kỳ; Đạo luật Di Trú năm 1990 đã thực hiện nhiều cải cách về hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ và lần đầu tiên giới thiệu chương trình nhập cư thông qua đầu tư EB-5.

Luật sư Di trú: Luật sư di trú giúp đỡ những đương đơn có được visa của họ tại Hoa kỳ. Mặc dù không bắt buộc phải có luật sư di trú cho các đơn xin cấp visa, luật sư di trú thường xuyên hỗ trợ các đương đơn tìm visa trong các loại visa khác nhau. Luật sư di trú giúp chuẩn bị và nộp tất cả các đơn được nộp cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) hoặc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

Việc làm Gián tiếp: việc làm gián tiếp có thể là một phần yêu cầu về tạo việc làm của chương trình EB-5 nếu đầu tư vào một Trung tâm Khu vực. Việc làm gián tiếp là những công việc được tạo ra trong một doanh nghiệp thương mại được liên kết với một Trung tâm khu vực như một sự bảo đảm hoặc vốn đầu tư EB-5.

Việc làm Khuyến khích: việc làm khuyến khích có thể là một phần yêu cầu tạo việc làm của chương trình EB-5 nếu đầu tư được thực hiện thông qua một Trung tâm Khu vực. Việc làm khuyến khích là các vị trí việc làm được tạo ra từ việc nhân viên của dự án EB-5 dùng thu nhập của họ để chi tiêu vào những hàng hóa và dịch vụ trong khu vực cộng đồng địa lý lớn hơn, nơi mà các dự án EB-5 được tiến hành.

Đầu tư: các vốn đầu tư với mục đích thực hiện thêm các mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp hoặc hãng.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn: Một cấu trúc kinh doanh trong đó các chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm hữu hạn với tư cách cá nhân cho bất kỳ khoản nợ phát sinh nào của công ty.

Thành viên Trách nhiệm Hữu hạn: là thành viên của công ty hợp danh hữu hạn có trách nhiệm hữu hạn đối với khoản nợ dựa trên mức độ đầu tư của họ.

Công ty Hợp doanh Trách nhiệm Hữu hạn: một công ty hợp doanh có một hoặc nhiều thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn và một hoặc nhiều thành viên nồng cốt.

Những người Vận động Hành lang: Những người vận động hành lang EB-5 giảng giải cho những chính trị gia Hoa Kỳ về những lợi ích của chương trình EB-5. Những người vận động hành lang cố gắng thuyết phục các chính trị gia thông qua luật để cải thiện chương trình EB-5 visa. Những người vận động hành lang EB-5 cũng góp phần bảo đảm rằng chương trình EB-5 luôn được đổi mới bởi Quốc hội.

Nhập quốc tịch: nhập quốc tịch là một thủ tục pháp lý mà một cá nhân phải tiến hành để trở thành một công dân Hoa Kỳ. Đương đơn EB-5 đủ điều kiện để nhập quốc tịch trong năm năm sau khi họ được cấp thẻ xanh có điều kiện đầu tiên. Đương đơn phải lập hồ sơ nộp đơn theo mẫu N-400, Đơn Nhập Quốc tịch, trải qua dịch vụ sinh trắc, thiết lập tư cách đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu về sự hiện diện thực tế, đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh, và vượt qua cuộc kiểm tra của khoa nghiên cứu quyền lợi và bổn phận công dân Hoa Kỳ để hoàn tất thủ tục pháp lý về nhập quốc tịch.
IBID

Công ty IBID – Chuyên tư vấn đầu tư định cư Mỹ chương trình EB-5 hàng đầu Việt Nam
- Mọi thông tin về định cư tại Mỹ sẽ được chúng tôi tư vấn và giải đáp chi tiết nhất.
Hotline: 0916 22 00 68

Tin tức liên quan cần đọc


address icon
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng tại TP. HCM
Lầu 5, Toà nhà Master
155 Hai Bà Trưng, P. 6, Q. 3, TP. HCM
Tel: (028) 38 222 102 | Fax: (028) 38 221 202

Văn phòng tại Hà Nội
Phòng 611, Lầu 6, Press Club
59A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024) 39 367 967 | Fax: (024) 39 368 069

Email: info@ibid.vn
Website: www.ibid.vn
LIÊN HỆ NGAY