Danh sách dự án của các chương trình đầu tư Caribbean hiện tại.

Grenada

Grenada

Chương trình được xem là con đường ngắn nhất để đưa cả gia đình sang Mỹ sinh sống, học tập và làm việc. Visa E-2 là loại visa đầu tư không định cư được cấp cho công dân của những quốc gia có ký Hiệp ước thương mại với Mỹ khi các công dân đó thực hiện đầu tư vào một hoạt động kinh doanh hoặc một doanh nghiệp trong lãnh thổ nước Mỹ.

error: Content is protected!!