Chương trình đầu tư định cư Úc mở ra cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia phát triển thuộc top đầu thế giới cùng nhiều quyền lợi đặc biệt thông qua diện Visa 188 (Business Innovation and Investment) và Visa 132A (Significant Business History).

Chương trình đầu tư Úc

Nước Úc có lãnh thổ rộng lớn và giàu tài nguyên thiên nhiên. Úc là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới. Với chỉ số phát triển con người cao và luôn duy trì trong top 10 toàn cầu, Úc xếp thứ hạng cao trong nhiều yếu tố như chất lượng sinh hoạt, y tế, giáo dục, tự do kinh tế, và bảo vệ các quyền tự do dân sự, chính trị.
Xem thêm