Chương trình đầu tư định cư Úc mở ra cơ hội sinh sống, học tập và làm việc tại quốc gia phát triển thuộc top đầu thế giới cùng nhiều quyền lợi đặc biệt thông qua diện Visa 188 (Business Innovation and Investment) và Visa 132A (Significant Business History).

Không có chương trình đầu tư