26.10.2021

[CANADA] - Cách thức phân loại nghề nghiệp mới: TEER thay cho NOC

Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) của Canada được xem xét hàng năm và cập nhật 5 năm một lần nhằm đảm bảo phản ánh trung thực thị trường lao động đang thay đổi. NOC được đại tu khoảng 10 năm một lần, do đó ấn bản mới năm nay sẽ trở thành bản nâng cấp lớn nhất kể từ năm 2011, và được áp dụng từ mùa thu 2022.

NOC rất quan trọng đối với  nhập cư Canada vì nó được chính quyền liên bang và các tỉnh bang sử dụng để quản lý các chương trình nhập cư cho người lao động có tay nghề cao và Chương trình Công nhân Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Người lao động nước ngoài tạm thời hoặc nhập cư phải đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện của NOC của chương trình mà họ đang đăng ký.

Ví dụ: theo Express Entry , người nộp đơn nhập cư lao động có tay nghề cao (FSWP) phải chứng minh họ có kinh nghiệm làm việc trong NOC thuộc một trong các quy tắc sau:

  • NOC 0: Các công việc thuộc loại kỹ năng 0 thường mang tính chất quản lý;
  • NOC A: Các công việc thuộc loại kỹ năng A có tính chất chuyên nghiệp và thường yêu cầu bằng đại học; hoặc
  • NOC B: Công việc thuộc loại kỹ năng B là các nghề có kỹ năng nghề thường yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học hoặc được đào tạo như một người học việc.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), cũng như các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada, hiện đang sử dụng NOC 2016 để đánh giá tính đủ điều kiện cho các chương trình nhập cư lao động có tay nghề cao.

Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) cũng đã sử dụng NOC 2016 để đánh giá các ứng dụng Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA).

LMIA là bài kiểm tra thị trường lao động của chính phủ Canada. Nó được yêu cầu theo Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP). Khi đánh giá đơn xin LMIA, ESDC phải xác định xem việc thuê một công dân nước ngoài sẽ có tác động tích cực hay trung tính đối với người lao động ở Canada. Tại thời điểm đó, một công nhân nước ngoài có thể mang theo LMIA và thư mời làm việc của họ để hỗ trợ các đơn xin giấy phép lao động của họ đến IRCC.

Ấn bản 2021: Hệ thống TEER mới thay thế các cấp độ kỹ năng NOC

Thay vì cách tiếp cận hiện tại là phân loại công việc dựa trên loại kỹ năng, chính phủ Canada giờ đây sẽ phân loại công việc dựa trên hệ thống Đào tạo, Giáo dục, Kinh nghiệm và Trách nhiệm (TEER) mới.

Hiện tại, cấp độ kỹ năng NOC thuộc bốn loại: A, B, C và D. NOC 2021 bỏ cách tiếp cận này và giới thiệu hệ thống TEER có sáu loại: TEER loại 0, 1, 2, 3, 4 và 5.

Tại sao chính phủ Canada thay thế các cấp độ kỹ năng NOC bằng TEER?

Cơ quan Thống kê Canada giải thích sự thay đổi này là cần thiết vì một số lý do.

Đầu tiên, việc xác định nghề nghiệp theo “cấp độ kỹ năng” là khó hiểu, vì NOC tập trung vào nghề nghiệp chứ không phải kỹ năng. Việc giới thiệu hệ thống TEER sẽ tập trung vào trình độ học vấn và kinh nghiệm cần thiết để làm việc trong một ngành nghề nhất định.

Thứ hai, Cơ quan này lập luận rằng hệ thống phân loại NOC trước đây tạo ra sự phân loại có kỹ năng thấp và kỹ năng cao một cách giả tạo. Việc thiết kế lại này thay đổi từ phân loại cao / thấp để nắm bắt chính xác hơn các kỹ năng cần thiết trong từng nghề nghiệp.

Điều này có ý nghĩa gì đối với những người nhập cư?

Sau khi NOC 2021 được IRCC và ESDC triển khai, người nộp đơn nhập cư và người lao động nước ngoài phải đảm bảo NOC của họ tương ứng với các tiêu chí đủ điều kiện của chương trình mà họ đang đăng ký.

Ví dụ, một lĩnh vực quan tâm chính là xem IRCC và ESDC chọn cách nào để phân loại các công việc hiện được xác định là cấp độ kỹ năng “B”. Theo Thống kê Canada, nhóm này tăng lớn không tương xứng theo thời gian, vì nó bao gồm các ngành nghề đòi hỏi trình độ học vấn và kinh nghiệm khác nhau. Tại thời điểm này, vẫn chưa biết loại TEER nào sẽ đủ điều kiện cho các chương trình do Express Entry quản lý cũng như các chương trình liên bang và tỉnh khác hiện đang yêu cầu NOC “tay nghề cao”.

Hiện tại, người nộp đơn nhập cư sẽ cần kiên nhẫn chờ IRCC và ESDC cung cấp thêm thông tin.

So sánh tỷ trọng phân loại nghề nghiệp theo hệ thống NOC và TEER

Hệ thống TEER mới có 516 nghề, tăng từ 500 trong NOC 2016. Các nghề mới được tạo ra để phản ánh các lĩnh vực mới nổi trong khoa học dữ liệu, an ninh mạng và các lĩnh vực khác.

Bạn có thể xem NOC hiện tại của mình so với NOC 2021 như thế nào bằng cách sử dụng công cụ Thống kê Canada .

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook

error: Content is protected!!