26.10.2022

5 cách lấy thẻ xanh Mỹ theo chương trình việc làm các Nhà đầu tư không nên bỏ qua

Có 5 chương trình việc làm từ EB-1 đến EB-5 dành cho các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn:

  • Đương đơn có thể lựa chọn lấy thẻ xanh từ chương trình EB-1 đến EB-5
  • Mỗi năm có 140.000 visa cấp cho các đương đơn, vợ chồng và con cái cho các chương trình này
  • 05 loại thị thực nhập cư theo chương trình việc làm này là: EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 và EB-5
  • Những người không phải công dân Mỹ phải nộp Đơn I-485 trong khi sinh sống bên ngoài nước Mỹ nên nộp Đơn xin thị thực trực tuyến với Mẫu DS-260

lấy thẻ xanh theo chương trình việc làm

••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
••••••
Jenny Huyền Lê
CEO Công ty IBID

Bà có hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, trong đó có 05 năm làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh - bộ phận HRS (Humanitarian Resettlement Section) - là bộ phận chuyên xem xét và chấp thuận các diện Con Lai, diện HO.

Với việc trực tiếp xét và sơ vấn trên 4.000 hồ sơ di trú vào Hoa Kỳ, bà có rất nhiều kiến thức nền tảng và kinh nghiệm trong việc đánh giá, thẩm định cũng như hoàn tất các bộ hồ sơ và các thủ tục liên quan đến di trú.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bị đóng

Bình luận bằng Facebook