01.08.2018

216 visa EB-5 đã được cấp cho Việt Nam từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2019

Sau một thời gian tạm ngưng cấp visa diện EB-5 do thời gian gián đoạn của việc chờ chương trình được gia hạn thì trong bản tin thị thực tháng 04/2019 vừa qua, chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 đã chính thức chuyển sang trạng thái tiếp tục thụ lý cấp visa.
Trong tháng 01/2019, chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 thông qua trung tâm vùng đã cấp 1 visa cho nhà đầu tư đứng đơn chính, 4 visa cấp cho vợ/chồng của người đứng đơn chính và 4 visa cấp cho con phụ thuộc, tổng cộng có 9 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam. Tất cả visa được cấp từ Lãnh sự quán Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong khi đó, lượng visa cấp cho diện đầu tư EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) là 1 visa cho nhà đầu tư, 1 visa cho vợ/chồng và 1 visa cho con phụ thuc. Chương trình đầu tư EB-5 trực tiếp còn nhiều hạn chế trong việc tính số việc làm tạo ra và yêu cầu đầu tư nhiều về thời gian quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu lựa chọn đầu tư EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư còn gặp phải một số hạn chế về kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, việc thiếu thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với chương trình đầu tư EB-5 trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) thì từ tháng 10/2018 đến tháng 01/2019, chỉ có 1 visa được cấp cho nhà đầu tư vào tháng 12/2018.

Kí hiệu phân loại visa EB-5 (chương trình đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng):
– I.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
– I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
– I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Kí hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):
– T.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
– T.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
– T.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Kí hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):
– C.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư
– C.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng
– C.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc

Có thể thấy, chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp ít được các nhà đầu tư Việt lựa chọn so với chương trình đầu tư EB-5 thông qua trung tâm vùng. Đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng cho phép nhà đầu tư tham gia đầu tư vào những dự án của các đơn vị phát triển có kinh nghiệm, có niêm yết và có tài sản đảm bảo, chính sách phát triển và hoàn vốn rõ ràng.

Chúng ta hãy cùng xem thống kê số visa EB-5 (chương trình đầu tư thông qua trung tâm vùng) được cấp cho Việt Nam trong năm tài khóa 2019 (Mỹ):

Như vậy, đến tháng 01/2019 thì đã có 216 visa/ tổng số 700 visa EB-5 hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019.

Nắm bắt thời cơ lúc này – Hãy đặt ngay suất đầu tư EB-5 cho gia đình để lấy ngày ưu tiên phỏng vấn sớm nhất. Việc quyết định đầu tư EB-5 nhanh chóng ngay thời điểm này để tận dụng mức yêu cầu đầu tư thấp là lựa chọn vô cùng chuẩn xác của nhà đầu tư.

CHIA SẺ

Bình luận

Bình luận bằng Facebook